HE 52/2014

eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.05.2014 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.05.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 06.05.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 07.05.2014

Käsittely päättynyt 11.09.2014 YmVM 7/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

06.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Mikko Horko, Kansaneläkelaitos (K)

Asian ilmoittaminen

07.05.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Kirjaus

15.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Arto Raatikainen, ympäristöministeriö (K)

- asuntoasiantuntija Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Anna Järvinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset VKL ry (K)

- puheenjohtaja Hans Duncker, Asukasliitto ry (K)

- päälakimies Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- johtaja Aija Tasa, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Käsittely

15.05.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

10.06.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 5/2014 vp.

03.09.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 17/2014 vp.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys.

11.09.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 7/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.05.2014

Käsittely päättynyt 12.06.2014 PeVL 17/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.05.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.05.2014

Epävirallinen keskustelu

03.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- professori Pentti Arajärvi, (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

05.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön muistio

12.06.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 17/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 07.05.2014

Käsittely päättynyt 06.06.2014 StVL 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

07.05.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Mikko Horko, Kansaneläkelaitos (K)

- tutkimusprofessori Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto (K)

13.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

20.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- erityisasiantuntija Anna Järvinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- hallituksen jäsen Veronica Fellman, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry (K)

- sihteeri Liisa Fräki, Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry (K)

- puheenjohtaja Hans Duncker, Asukasliitto ry (K)

20.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vuokralaiset VKL ry (K)

23.05.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

23.05.2014

Valmistava keskustelu

06.06.2014

Esitelty lausuntoluonnos

06.06.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 5/2014 vp