HE 53/2004

HE 53/2004

laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.04.2004 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 27.04.2004 lakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 27.04.2004 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 27.04.2004

Käsittely päättynyt 28.08.2004 UaVM 11/2004 vp

Käsittelyvaiheet

28.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

27.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, ulkoasiainministeriö

08.06.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 19/2004 vp

18.06.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 13/2004 vp

Jatkettu I käsittely

14.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kanslichef Elisabeth Nauclér, Ålands landskapsregering (K)

Merkitty saapuneeksi

- Ålands regeringens ställningstagande

17.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Ritva Torvinen, maa- ja metsätalousministeriö

- osastonjohtaja Hannu Grönvall, Merentutkimuslaitos

Merkitty saapuneeksi

- YM:n lausunto 17.9.2004

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön lausunto 17.9.2004

21.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Marja Lehto, ulkoasiainministeriö

- lainsäädäntösihteeri Veera Pedersen, ulkoasiainministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki, puolustusministeriö

- oikeudellisen osaston päällikkö Tomi Vuori, Rajavartiolaitoksen esikunta, sisäasiainministeriö

28.09.2004

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos

28.09.2004

Valmistunut:

- UaVM 11/2004 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 28.04.2004

Käsittely päättynyt 17.06.2004 LaVL 13/2004 vp

Käsittelyvaiheet

28.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

19.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jarmo Hirvonen, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö (K)

- kihlakunnansyyttäjä Kaj Selander, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- oikeustieteen tohtori Ari-Matti Nuutila, (K)

Jatkettu I käsittely

03.06.2004

Merkitty saapuneeksi

- professori Kari Hakapään kirjallinen lausunto.

17.06.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 13/2004 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 28.04.2004

Käsittely päättynyt 04.06.2004 YmVL 19/2004 vp

Käsittelyvaiheet

29.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

12.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, ulkoasiainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Minna Kivimäki, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Ritva Torvinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist, oikeusministeriö (K)

- pääsihteeri Timo Tanninen, WWF Finland (K)

Jatkettu I käsittely

26.05.2004

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n Minna Kivimäen ja YM:n Tuomas Kuokkasen 18.5.2004 päivätty lisäselvitys.

04.06.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

04.06.2004

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 19/2004 vp

​​​​