HE 54/2007

laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2007 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2007 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 24.09.2007

Käsittely päättynyt 16.10.2007 PeVM 3/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslia

- kansliapäällikkö Ritva Viljanen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen, sisäasiainministeriö (K)

- ylijohtaja Silja Hiironniemi, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Heli Backman, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

09.10.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- kansliapäällikkö Markku Wallin, työministeriö (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- johtaja Markku Lemmetty, Akava ry (K)

- lainsäädäntöneuvos Erik Strömberg, Valtion työmarkkinalaitos (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

11.10.2007

Valmistava keskustelu

12.10.2007

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

16.10.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 3/2007 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 24.09.2007

Käsittely päättynyt 10.10.2007 TaVL 12/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

02.10.2007

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

03.10.2007

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 90/2007 vp, HE 94/2007 vp

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

04.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, (K)

- työministeri Tarja Cronberg, Työministeriö

- kansliapäällikkö Markku Wallin, työministeriö

- neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- johtaja Lauri Lyly, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- johtaja Markku Lemmetty, Akava ry

- johtaja Matti Kuosmanen, Pohjois-Karjalan TE-Keskus

- hallintopäällikkö Kaija Jumppanen, Uudenmaan TE-Keskus

- johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät (K)

- innovaatiojohtaja Hannele Pohjola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Lapin liitto (K)

05.10.2007

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

09.10.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry

- Uudenmaan TE-Keskus

- Pohjois-Karjalan TE-Keskus

- Palkansaajajärjestö Pardia

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

09.10.2007

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

10.10.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos II

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 12/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 21.09.2007

Käsittely päättynyt 10.10.2007 TyVL 3/2007 vp

Käsittelyvaiheet

28.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työministeri Tarja Cronberg, (K)

05.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslia

- kansliapäällikkö Markku Wallin, työministeriö (K)

- lakimies Janne Metsämäki, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- johtaja Markku Lemmetty, Akava ry (K)

- lainopillinen asiamies Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän keskusliitto

- johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät ry (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

- apulaistoimistonjohtaja Tarja Hassinen, Itäkeskuksen työvoimatoimisto (K)

- puheenjohtaja Eija Tuutti, Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry (K)

- pääluottamusmies, apulaistoimistonjohtaja Marja Jaakkola, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- pääluottamusmies, ammatinvalintapsykologi Tapio Suvanto, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- JUKO ry:n asiantuntija, vanhempi hallitussihteeri Tarja Brandes, työministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- johtaja Raimo Harjunen, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus (K)

09.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Tarja Kröger, työministeriö

- johtaja Mervi Virtanen, työministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- johtaja Keijo Sahrman, Suomen Kuntaliitto (K)

- luottamusmies Kirsti Siponen, Palkansaajajärjestö Pardia ry / Valto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.10.2007

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 3/2007 vp