HE 54/2008

laeiksi kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n ja

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.05.2008 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 20.05.2008 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 21.05.2008

Käsittely päättynyt 07.11.2008 TaVM 17/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.05.2008

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

12.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Ulla Karhu, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Leena Lehtonen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Seija Kivinen, valtiovarainministeriö

- johtaja Päivi Hentunen, Kuluttajavirasto (K)

- maistraatin johtaja Kari Ranta, Vantaan maistraatti (K)

- työmarkkinalakimies Lauri Niittylä, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Matti Kolehmainen, Kunnalliset kuluttajaneuvojat ry. (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

24.10.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 26/2008 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

06.11.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Jätetty asia pöydälle

07.11.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- johtava kuluttajaneuvoja Anneli Tyrväinen, (K)

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 6.11.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 17/2008 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 21.05.2008

Käsittely päättynyt 21.10.2008 HaVL 26/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

27.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Ulla Karhu, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- erityisasiantuntija Veli-Pekka Hautamäki, oikeusministeriö (K)

- työmarkkinalakimies Lauri Niittylä, Kunnallinen työmarkkinalaitos edustaen Suomen Kuntaliittoa (K)

- johtaja Päivi Hentunen, Kuluttajavirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

28.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Heikki Sipiläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- neuvottelujohtaja Jukka Kauppala, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry (K)

- työmarkkina-asiamies Juha Isoniemi, Kunta-alan unioni (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

30.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kaarlo Tuori,

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

03.06.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (K)

07.10.2008

Valmistava keskustelu

17.10.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akavan Erityisalat ry (K)

21.10.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 26/2008 vp