HE 54/2012

eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3 d §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.06.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 05.06.2012

Käsittely päättynyt 06.06.2012 StVM 6/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.06.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.06.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Pekka Paaermaa, sosiaali- ja terveysministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 6/2012 vp