HE 55/2003

HE 55/2003

valtion talousarvioksi vuodelle 2004

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 ulkoasiainvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 lakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 talousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 tulevaisuusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2003 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:TAA 1/2003TAA 907/2003TAA 908/2003TAA 1-906/2003

Käsittelyyn yhdistettyHE 145/2003

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 09.12.2003 VaVM 39/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

16.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Antti Kalliomäki, valtiovarainministeriö

- valtiosihteeri Raimo Sailas, valtiovarainministeriö

- budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö

Asian ilmoittaminen

19.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

19.09.2003

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

19.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Antti Suvanto, Suomen Pankki (K)

- ekonomisti Paavo Suni, ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (K)

- tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi, Palkansaajien tutkimuslaitos

- toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (K)

- ylijohtaja Reino T. Hjerppe, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K)

Jatkettu I käsittely

23.09.2003

Merkitty saapuneeksi

- Pellorvon Taloudellinen Tutkimuslaitos, Vesa Vihriälä

26.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Harri Koulumies, Palvelutyönantajat ry

- apulaisjohtaja Matti Viialainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- johtaja Erkki Hellsten, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

17.10.2003

Merkitty saapuneeksi

- Suomen luonnonsuojeluliiton kirjallinen lausunto 15.10.2003

04.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Rainer Alanen, sisäasiainministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Arto Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetusministeriö

- suunnittelupäällikkö Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

04.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kylätoiminta ry:n kirje 24.10.2003

11.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön muistio 11.11.2003

11.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirje 11.11.2003

14.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- Anjalankosken kaupungin kirje 3.11.2003

14.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- Enontekiön kunnan kirje 10.11.2003

26.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- Suomen YK-liiton kirjallinen lausunto

26.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- Suomen UNIFEM - Finlands UNIFEM ry:n kirjallinen lausunto

28.11.2003

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 145/2003 vp

02.12.2003

Yksityiskohtainen käsittely

02.12.2003

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön kirjallinen lausunto 28.11.2003

03.12.2003

Yksityiskohtainen käsittely

04.12.2003

Yksityiskohtainen käsittely

05.12.2003

Yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

09.12.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Antti Kalliomäki, valtiovarainministeriö (K)

- valtiosihteeri Raimo Sailas, valtiovarainministeriö

- budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö

09.12.2003

Yleiskeskustelu

09.12.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TAA 1/2003 vp, TAA 907/2003 vp, TAA 908/2003 vp

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TAA 1-906/2003 vp

Valmistunut:

- VaVM 39/2003 vp

Verojaosto

15.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Paavo Kytömäki, valtiovarainministeriö

- finanssineuvos Helena Tarkka, valtiovarainministeriö

- finanssisihteeri Johanna von Knorring-Rosenlew, valtiovarainministeriö

- apulaisjohtaja Jan Holmberg, Valtiokonttori

- lakimies Oili Leppälammi, Tehy (K)

- Seppo Savolainen, Sotainvalidien Veljesliitto (K)

27.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Pekka Saarinen, valtiovarainministeriö

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

28.11.2003

Yleiskeskustelu

03.12.2003

Yksityiskohtainen käsittely

04.12.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Sivistys- ja tiedejaosto

18.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Markku Linna, opetusministeriö

- talousjohtaja Eero Pulkkinen, opetusministeriö (K)

19.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Kalevi Kivistö, opetusministeriö (K)

25.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Jorma Huuhtanen, Kansaneläkelaitos

- etuuspäällikkö Paula Viljanen, Kansaneläkelaitos (K)

- oppimateriaalisihteeri Hannu Kangasniemi, Saamelaiskäräjät (K)

26.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Arvo Jäppinen, opetusministeriö

- hallintojohtaja Kari Pitkänen, Opetushallitus (K)

- opetusneuvos Pentti Yrjölä, Opetushallitus

02.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Henrik Lilius, Museovirasto (K)

- johtaja Anneli Kangasvieri, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Päivi Rajala, Suomen Kuntaliitto

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Tommi Laitio, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- puheenjohtaja Samuli Hakoniemi, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry (K)

- puheenjohtaja Reetta Kuosmanen, Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto SAKKI ry (K)

- puheenjohtaja Heikki Siljamäki, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

- puheenjohtaja Tapio Haapanen, Suomen opiskelija-allianssi ry OSKU (K)

09.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työvoima- ja koulutuspoliittinen sihteeri Jari-Pekka Jyrkänne, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- asiantuntija Heikki Suomalainen, Elinkeinoelämän keskusliitto ry (K)

- koulutuspoliittinen asiamies Tarja Tuominen, Palvelutyönantajat ry (K)

- koulutuspoliittinen asiamies Petri Lempinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri Heikki Liede, Akava ry (K)

- koulutusasiamies Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät (K)

10.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja, rehtori Jorma Sipilä, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto

- rehtori Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto (K)

- rehtori Jorma Sipilä, Tampereen yliopisto (K)

- rehtori Matti Jakobsson, Vaasan yliopisto (K)

- rehtori Lauri Lantto, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry (K)

- johtaja Mikko Viitasalo, Chydenius-instituutti (K)

- suunnittelija Juha Mustonen, Chydenius-instituutti

16.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varapuheenjohtaja Kerttu Pellinen, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry (K)

- toiminnanjohtaja Klaus Sundbäck, Tieteentekijöiden liitto TTL (K)

- toiminnanjohtaja Jorma Virkkala, Professoriliitto (K)

- suunnittelija Tuomas Kurttila, nuorisoasiain neuvottelukunta (K)

- pääsihteeri Jukka Tahvanainen, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry (K)

17.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Saarinen, valtion liikuntaneuvosto (K)

- pääsihteeri Ulla Silventoinen, valtion liikuntaneuvosto

- toiminnanjohtaja Jukka Pekkala, Suomen Liikunta ja Urheilu ry (K)

- toiminnanjohtaja Johanna Laakkonen, Tanssin Tiedotuskeskus (K)

- puheenjohtaja Marinella Vartiainen, Suomen Tanssitaiteilijain Liitto

- tanssitaiteilija Paula Tuovinen, Vapaat tanssiryhmät

- puheenjohtaja Usko Rasilainen, Suomen Työväen Musiikkiliitto (K)

- puheenjohtaja Rainer Friberg, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

- varapuheenjohtaja Håkan Wickström, Finlands Svenska Sång- och Musikförbund

- kirjastonjohtaja Marketta Ryömä-Reittu, Näkövammaisten kirjasto (K)

23.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Matti Ropponen, aikuiskoulutusneuvosto (K)

- toiminnanjohtaja Heikki Sederlöf, Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto ry (K)

- puheenjohtaja, rehtori Ville Marjomäki, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY (K)

- pääsihteeri Eeva-Inkeri Sirelius, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY (K)

- puheenjohtaja Heikki Toivola, Opintokeskusseura (K)

- pääsihteeri Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys ry (K)

- pääsihteeri Mika Nirvi, Suomen kesäyliopistot ry (K)

24.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtokunnan sihteeri Tero Tuomisto, Tyoväentalojen liitto (K)

- pääsihteeri Christian Holmström, Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f.

- toiminnanjohtaja Matti Tokkari, Kansantalojen Liitto ry

- järjestöjohtaja Juha Seppälä, Maaseutukeskusten liitto ry / ProAgria

- suunnittelija Hannu Ala-Sinkola, Suomen Nuorisoseurojen Liitto

- toiminnanjohtaja Timo Klemettinen, Suomen musiikkioppilaistosten liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Ritva Norkia, Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP ry

- kehittämispäällikkö Kirsti Kesälä-Lundahl, Käsi- ja Taideteollisuusliitto TAITO ry

- puheenjohtaja Klaus Savolainen, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Marjatta Seger, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry

- pääsuunnittelija Esko-Olavi Seppälä, Valtion tiede- ja teknologianeuvosto (K)

- ylijohtaja Anneli Pauli, Suomen Akatemia (K)

- johtaja Mervi Sibakov, Teknologian kehittämiskeskus Tekes (K)

06.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Martti Rissanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Marjukka Vallimies-Patomäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- opetusneuvos Marja-Liisa Niemi, opetusministeriö (K)

- koulutusasiain sihteeri Tuula Pitkänen, Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö Tehy ry (K)

- hallintoylihoitaja Kaija Nojonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- pääsihteeri Jarmo Malkavaara, Taiteen keskustoimikunta (K)

- puheenjohtaja Harri Wessman, Forum Artis ry (K)

- ylijohtaja Tuula Arkio, Valtion taidemuseo (K)

- toiminnanjohtaja Aila Sauramo, Suomen Sinfoniaorkesterit ry (K)

- toimitusjohtaja Jouni Mykkänen, Suomen elokuvasäätiö

- hallituksen puheenjohtaja Juha Mäkelä, Suomen elokuvasäätiö

07.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Erkki Korhonen, Suomen Kansallisooppera (K)

- hallintojohtaja Pekka Kauranen, Suomen Kansallisooppera

- pääjohtaja Maria-Liisa Nevala, Suomen Kansallisteatteri (K)

- toiminnanjohtaja Raimo Söder, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry (K)

- toiminnanjohtaja Riitta Seppälä, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Tuomas Auvinen, Suomen Teatteriliitto (K)

- apulaisosastopäällikkö Pentti Aho, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- lainoppinut kirkkoneuvos Paavo Perola, Suomen ortodoksinen kirkollishallitus (K)

13.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Risto Nieminen, Veikkaus Oy

- apulaisjohtaja Guy Lindström, kansainvälisten asiain yksikkö (K)

- puheenjohtaja Kalevi Suomela, Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry (K)

14.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Antti Kalliomäki, valtiovarainministeriö

- budjettineuvos Vesa Jatkola, valtiovarainministeriö

- johtaja Jukka Liede, Senaatti-kiinteistöt

- johtaja Erkki Aho, Senaatti-kiinteistöt

- johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetusministeriö

Maatalousjaosto

19.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

26.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimuspäällikkö Simo Tiainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- apulaisjohtaja Matti Viialainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- toiminnanjohtaja Tage Ginström, Svenska lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Tiina Malm, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Timo Jokiperä, työministeriö

- ympäristöneuvos Heikki Latostenmaa, ympäristöministeriö (K)

08.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastonjohtaja Esa Nikunen, Suomen ympäristökeskus (K)

- johtaja Heikki Teräsvirta, Etelä-Savon ympäristökeskus (K)

- yli-insinööri Aulis Korhonen, Länsi-Suomen ympäristökeskus (K)

- ylitarkastaja Juha Manninen, Lounais-Suomen ympäristökeskus (K)

- johtaja Leena Saviranta, Uudenmaan ympäristökeskus (K)

- ylituomari Pekka Kainlauri, Vaasan hallinto-oikeus (K)

10.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Pauli Karvinen, Maanmittauslaitos (K)

17.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Matti Aho, maa- ja metsätalousministeriö

- ylijohtaja Tuula Honkanen-Buzalski, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA

- toimitusjohtaja Heikki Juutinen, Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

22.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Aarne Reunala, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- pääjohtaja Jan Heino, Metsähallitus

- talousjohtaja Jan Kivioja, Metsähallitus

- tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen, Metsäntutkimuslaitos (K)

- johtaja Jari Parviainen, Metsäntutkimuslaitos / Joensuun tutkimuskeskus

24.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintopäällikkö Urpo Nikunen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

- johtaja Antti Koskimäki, Häme-Uudenmaan metsäkeskus (K)

- järjestöpäällikkö Jyrki Ketola, METO - Metsäalan asiantuntijat ry (K)

- toiminnanjohtaja Tapio Hankala, Metsänhoitajaliitto ry (K)

05.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jouko Setälä, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Pekka Metsola, Puutarhaliitto (K)

- toimitusjohtaja Seppo Hassinen, Suomen 4H-liitto (K)

- toimitusjohtaja Kim Nordling, ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

07.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- järjestöpäällikkö Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (K)

- toiminnanjohtaja Mika Kiuru, Nylands Fiskarförbund rf (K)

- toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen ammattikalastajaliitto - SAKL (K)

- toiminnanjohtaja Pertti Viik, Paliskuntain yhdistys (K)

12.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maatalousylitarkastaja Kari Ojala, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- pääsihteeri Markku Järvenpää, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Erkki Joki-Tokola, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

- toimitusjohtaja Eero Pisilä, Pohjoisen Kantaperuna Oy (K)

- maatalousylitarkastaja Kari Liskola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- asiamies Risto Kopu, Suomen Maatalousmuseosäätiö (K)

14.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Hanna Kivinen, Eläinsuojeluliitto Animalia ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen eläinsuojeluyhdistyksen kirjallinen lausunto

19.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja,

21.11.2003

Yleiskeskustelu

26.11.2003

Yksityiskohtainen käsittely

28.11.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Liikennejaosto

16.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- osastopäällikkö Juhani Tervala, liikenne- ja viestintäministeriö

23.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Jani Saarinen, Tiehallinto (K)

- talousjohtaja Timo Hiltunen, Tiehallinto (K)

- yhtymäcontroller Hannu Hautakangas, Tieliikelaitos

- yrityssuunnittelujohtaja Ilpo Virtanen, Tieliikelaitos

25.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- investointijohtaja Kari Ruohonen, Ratahallintokeskus (K)

- varatoimitusjohtaja Veikko Vaikkinen, VR-Yhtymä Oy (K)

30.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Jukka Hirvelä, merenkulkulaitos (K)

- talousjohtaja Marjatta Laakso, merenkulkulaitos

- puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni ry

02.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos Petri Jalasto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto (K)

- liikennejohtaja Niilo Järviluoma, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry (K)

- osastopäällikkö Juha Pentikäinen, Suomen Taksiliitto (K)

07.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tiejohtaja Antti Rinta-Porkkunen, Kaakkois-Suomen tiepiiri (K)

- tiejohtaja Seppo Kosonen, Keski-Suomen tiepiiri (K)

- tiejohtaja Tapani Pöyry, Lapin tiepiiri (K)

- tiejohtaja Rita Piirainen, Uudenmaan tiepiiri (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvela, Raahen kaupunki (K)

- satamakapteeni Kaarlo Heikkinen, Raahen kaupunki

14.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Matti Järvinen, Liikenneturva (K)

- toimitusjohtaja Jaakko Rahja, Suomen Tieyhdistys (K)

- pääjohtaja Mikko Talvitie, Ilmailulaitos (K)

23.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Marko Viljanen, Ilmatieteen laitos

- havaintotoiminnan johtaja Marianne Sågbom, Ilmatieteen laitos (K)

- ylijohtaja Pentti Mälkki, Merentutkimuslaitos (K)

04.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen,

06.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Jyrki Ritvala, Ajoneuvohallintokeskus (K)

- asiamies Harri Rumpunen, Metsäteollisuus ry (K)

- viestintäpäällikkö Juha Norppa-Rahkola, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Seinäjoen lentoaseman kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Mikkelin kaupungin kirjallinen lausunto

11.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylijohtaja Rauni Hagman, Viestintävirasto

- toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson, Viestinnän keskusliitto (K)

13.11.2003

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Ilmailulaitoksen kirjallinen lausunto

18.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- Turun tiepiirin kirjallinen lausunto

Jatkettu yleiskeskustelu

25.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

27.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

02.12.2003

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Kauppa- ja teollisuusjaosto

05.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Erkki Virtanen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- talousjohtaja Eero Murto, kauppa- ja teollisuusministeriö

12.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Marjukka Aarnio, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- johtaja Leila Helaakoski, Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

- osastopäällikkö Tuula Säynätmäki, Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

19.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Paula Nybergh, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- talousjohtaja Eero Murto, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- ylijohtaja Martti af Heurlin, Tekes

- pääjohtaja Erkki Leppävuori, Valtion teknillinen tutkimuskeskus

24.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsuunnittelija Kimmo Halme, Valtion tiede- ja teknologianeuvosto

26.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa, kauppa- ja teollisuusministeriö

- neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- toimitusjohtaja Markku Mäkinen, Finnvera Oyj

- johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittäjät ry

- toimitusjohtaja Juha Marjosola, Suomen Teollisuussijoitus Oy

- koordinaattori Tove Selin, Kansalaisjärjestöjen vientiluottokampanja c/o Suomen luonnonsuojeluliitto (K)

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Ulla Karhu, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- ylitarkastaja Anne Rothovius, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- ylijohtaja Matti Purasjoki, Kilpailuvirasto (K)

- johtaja Kristiina Borg, Kuluttajavirasto (K)

- pääsihteeri Päivi Korpiola, Kuluttajavalituslautakunta (K)

- Kuntouttavan sosiaalityön ja perusturvan johtaja Ritva Anttonen, Jyväskylän kaupunki (K)

08.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Raila Kehälinna, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- ylitarkastaja Anne Rothovius, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- toimitusjohtaja Tapani Kaskeala, Finpro (K)

- ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus MEK (K)

10.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Mika Anttonen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- toimialajohtaja Mikko Kara, VTT (K)

- tutkija Simo Kyllönen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Mauno Paavola, Teollisuuden Voima Oy (K)

- toimitusjohtaja Matti Hilli, Vapo Oy (K)

- toimitusjohtaja Timo Rajala, Pohjolan Voima Oy (K)

- energiakampanja vastaava Kaisa Kosonen, Greenpeace (K)

05.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Markku Tapio, kauppa- ja teollisuusministeriö

- toimitusjohtaja Juha Marjosola, Suomen Teollisuussijoitus Oy

07.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- Kansalaisjärjestöjen vientiluottokampanja

12.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Eero Kotkasaari, Joutsen Finland Oy

- toimitusjohtaja Kari Mäkelä, Hikinoro Oy

- johtaja Jari Mäkelä, Hikinoro Oy

- johtaja Martti Launonen, Technopolis Oyj (K)

14.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

19.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Erkki Koskenkorva, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät (K)

- toimitusjohtaja Pauli Kankaanpää, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät (K)

- toimitusjohtaja Ilkka Limma, FRWD Technologies Ltd.

- toimitusjohtaja Tapio Tammi, Gamga Oy

21.11.2003

Yleiskeskustelu

28.11.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Sosiaali- ja työjaosto

10.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Carin Lindqvist-Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssisihteeri Arto Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Taimi Saloheimo, sosiaali- ja terveysministeriö

16.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylijohtaja Matti Heikkilä, Stakes (K)

23.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Hannu Salokorpi, Raha-automaattiyhdistys (K)

- pääsihteeri Jouko Vasama, YTY Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys

24.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Markku Wallin, työministeriö

- talousjohtaja Jukka Lumenko, työministeriö (K)

- ylijohtaja Marja Merimaa, työministeriö

30.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääninsosiaalitarkastaja Leena Kirmanen, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- toimitusjohtaja Aulikki Kananoja, Helsingin sosiaalivirasto (K)

- projektipäällikkö Jaakko Valvanne, Helsingin sosiaalivirasto

- sosiaali- ja terveysjohtaja Helvi Heiniö, Uudenkaupungin kaupunki

- toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliitto (K)

01.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Kairisalo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lääkintöneuvos Sakari Lankinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- kuntoutuspäällikkö Jouko Waal, Kansaneläkelaitos (K)

- osastonylilääkäri Veikko Aalberg, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto (K)

07.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Martti Rissanen, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtajaylilääkäri Jaakko Karvonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- dekaani Jouko Suonpää, Turun yliopisto (K)

- johtaja Pentti Silvola, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (K)

08.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Jouko Isolauri, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylijohtaja Kimmo Leppo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

21.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Jorma Piha, Turun yliopistollinen keskussairaala (K)

- kehittämispäällikkö Irma Kiikkala, Stakes (K)

22.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Aune Turpeinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Tero Ristimäki, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia (K)

- kehitysjohtaja Juha A. Pantzar, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL (K)

04.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Aini Kimpimäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toimitusjohtaja Raimo Lindberg, Invalidiliitto ry

- toiminnanjohtaja Miina Weckroth, Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry. (K)

- Tikoteekin johtaja Eija Roisko, Tikoteekki / Kehitysvammaliitto ry (K)

- puheenjohtaja Jussi Pihkala, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry (K)

05.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kimmo Ruth, työministeriö

- ylijohtaja Matti Heikkilä, Stakes (K)

11.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Pekka Hakala, Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

- osastopäällikkö Kirsi Vainikainen, Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

12.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Anne Hujala, sosiaali- ja terveysministeriö

- erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen, työministeriö

- vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- yksikön päällikkö Merja Andstén, Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

- toiminnanjohtaja Liisa Murto, Pakolaisneuvonta ry (K)

- johtaja Pekka Nuutinen, Helsingin vastaanottokeskus (K)

18.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaalineuvos Martti Lähteinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- osastopäällikkö Jarmo Littunen, oikeusministeriö

19.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- peruspalveluministeri Liisa Hyssälä, sosiaali- ja terveysministeriö

- osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Ritva Cantell, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääkintöneuvos Sakari Lankinen, sosiaali- ja terveysministeriö

25.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työministeri Tarja Filatov, työministeriö

- talousjohtaja Jukka Lumenko, työministeriö

- neuvotteleva virkamies Ulla Jatila, työministeriö

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin ja Uudenmaan, Keski-Suomen, Lapin, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kirjalliset lausunnot

26.11.2003

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

02.12.2003

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

03.12.2003

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Asunto- ja ympäristöjaosto

05.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi, ympäristöministeriö

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö

- kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen, ympäristöministeriö

12.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Teuvo Ijäs, Valtion asuntorahasto (K)

24.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Timo Heinonen, Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry (K)

- toimitusjohtaja Heikki Valkjärvi, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö

- johtaja Ensio Hakkarainen, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- varatoimitusjohtaja Risto Hermunen, VVO-yhtymä Oyj (K)

26.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Anne Viita, Vuokralaisten Keskusliitto ry (K)

- pääsihteeri Jukka Luttinen, Nuorisoasuntoliitto (K)

- toimitusjohtaja Ulla-Mari Karhu, Suomen Opiskelija-asunnot Oy (K)

- toimitusjohtaja Hannu Puttonen, Y-säätiö (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Jukka Pajarinen, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry (K)

01.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto (K)

- hallintopäällikkö Markku Nyyssölä, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (K)

- asuntotoimenpäällikkö Tapani Karvala, Jyväskylän kaupunki (K)

- asuntotoimenjohtaja Pekka Hinkkanen, Tampereen kaupunki (K)

- vs. hallintojohtaja Sami Uotinen, Vihdin kunta (K)

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

- kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen, ympäristöministeriö

24.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Jukka Vuontela, ympäristöministeriö (K)

05.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Irmeli Virtaranta, valtiovarainministeriö

- ympäristönsuojeluneuvos Matti Vehkalahti, ympäristöministeriö (K)

- ympäristönsuojelupäällikkö Kaisu Mikkonen, Pohjois-Savon ympäristökeskus (K)

- kehittämisjohtaja Jukka Paavilainen, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV (K)

- tutkija Eija Koski, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Markku Salo, Jätelaitosyhdistys ry (K)

07.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö

- yli-insinööri Kalervo Jolma, Suomen ympäristökeskus (K)

- tutkimuspäällikkö Pentti Välipakka, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

- pelastuskomentaja Kari Lehtokangas, Helsingin kaupunki (K)

- pelastusjohtaja Vesa Parkko, Kotkan kaupunki (K)

- kaupunginjohtaja Per-Håkan Slotte, Porvoon kaupunki (K)

- myyntipäällikkö Juha Muhonen, Lamor Corporation Ab (K)

12.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö (K)

- talouspäällikkö Markku Vickholm, Metsähallitus

- pääsihteeri Timo Tanninen, WWF

- puheenjohtaja Sanna Koskinen, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry (K)

- johtaja Pekka Hynninen, Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutti (K)

14.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöministeri Jan-Erik Enestam,

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Pidä Saaristo Siistinä ry:n kirjallinen lausunto

19.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, sisäasiainministeriö

Yleiskeskustelu

21.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

28.11.2003

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

03.12.2003

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Hallinto- ja tarkastusjaosto

17.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Pertti Majanen, ulkoasiainministeriö

- apulaisosastopäällikkö Juhani Toivonen, ulkoasiainministeriö (K)

25.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Arto Mansala, ulkoasiainministeriö

- talousjohtaja Pekka Mattila, ulkoasiainministeriö

01.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Simo Ojanen, oikeusministeriö (K)

- kehityspäällikkö Jouko Laitinen, oikeusministeriö

02.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Riitta Koponen, sisäasiainministeriö

- ylitarkastaja Vesa Lappalainen, sisäasiainministeriö

- aluekehitysjohtaja Tiina Tikka, sisäasiainministeriö

08.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Kari T. Ahonen, eduskunnan kanslia

- toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, eduskunnan kanslia (K)

09.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- linnanvouti Erkki Ahokas, Tasavallan presidentin kanslia (K)

- hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara, valtioneuvoston kanslia

16.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehityspoliittinen sihteeri Maria Suoheimo, Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry

- toiminnanjohtaja Ville Luukkanen, Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry (K)

04.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Tapio Leskinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- puheenjohtaja Heikki Vaakanainen, Eduskunnan ammattiosasto ry

- puheenjohtaja Ari Apilo, Eduskunnan virkamiesyhdistys ry (K)

- luottamusmies Erja Paukkala, Valtiontalouden tarkastusviraston akavalaiset ry (K)

- varapuheenjohtaja Risto Palo, Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry (K)

05.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara, valtioneuvoston kanslia

- puoluesihteeri Eero Lankia, Suomen Keskusta rp

- puoluesihteeri Eero Heinäluoma, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti SDP r.p.

- puoluesihteeri Heikki A. Ollila, Kansallinen Kokoomus rp

- puoluesihteeri Aulis Ruuth, Vasemmistoliitto

- järjestöpäällikkö Pentti Vertanen, Kristillisdemokraatit

- puoluesihteeri Berth Sundström, Ruotsalainen kansanpuolue

- puoluesihteeri Hannu Purho, Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp. (K)

- hallintopäällikkö Juha Guttorm, Saamelaiskäräjät (K)

06.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kunnanjohtaja Jussi Hoskonen, Heinäveden kunta (K)

- rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, Helsingin kaupunki (K)

- talousarviopäällikkö Erkki Orlimo, Lahden kaupunki (K)

- rahoitusjohtaja Juha Yli-Rajala, Tampereen kaupunki (K)

- kaupunginjohtaja Armas Lahoniitty, Turun kaupunki (K)

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

12.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluekehitysjohtaja Tiina Tikka, sisäasiainministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, sisäasiainministeriö

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö

- maakuntajohtaja Jussi V. Niemi, Pirkanmaan liitto (K)

- kehittämisjohtaja Marja Koivula, Päijät-Hämeen liitto (K)

- pääsihteeri Hannu Leskinen, Kainuun liitto (K)

- kaupunginjohtaja Markku Kauppinen, Kuhmon kaupunki (K)

18.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Johannes Koskinen, (K)

- poliisiylijohtaja Markku Salminen, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:n kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön kirjallinen lausunto

20.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, sisäasiainministeriö

Yleiskeskustelu

21.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

25.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

26.11.2003

Yksityiskohtainen käsittely

27.11.2003

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

28.11.2003

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

02.12.2003

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

04.12.2003

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Turvallisuus- ja puolustusjaosto

19.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Eero Lavonen, puolustusministeriö

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

25.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Kari Rantama, sisäasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö

02.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Esko Koskinen, sisäasiainministeriö

- kenraaliluutnantti Hannu Ahonen, Rajavartiolaitos

- yksikön päällikkö, everstiluutnantti Ismo Kurki, Rajavartiolaitos

22.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- prikaatikenraali Jouko Alasjärvi, Pääesikunta (K)

- komentaja, kenraaliluutnantti Jouni Pystynen, Ilmavoimien esikunta (K)

- kommodori, esikuntapäällikkö Hanno Strang, Merivoimien esikunta (K)

23.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaispäällikkö Jari Liukko, Keskusrikospoliisi (K)

- apulaispäällikkö Matti Simola, suojelupoliisi (K)

- varapuheenjohtaja Tuomo Koho, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Liikkuvan poliisin kirjallinen lausunto

05.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupallinen neuvos Arto Koski, puolustusministeriö

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

- markkinointijohtaja Veijo Vartiainen, Patria Oyj (K)

- poliisineuvos Teuvo Veijalainen, liikkuva poliisi

06.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääluottamusmies Markku Pietikäinen, Rajavartioliitto ry (K)

- pääluottamusmies Veli-Matti Mattila, Merivartioliitto ry (K)

- puheenjohtaja Pekka Kouri, Upseeriliitto (K)

- pääluottamusmies Antti Kuivalainen, Päällystöliitto ry (K)

- puheenjohtaja Petteri Leino, Sotilasammattiliitto SoAL ry

- sopimussihteeri Jorma Viiala, Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n kirjallinen lausunto

12.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Seppo Kääriäinen,

- kansliapäällikkö Matti Ahola, puolustusministeriö

13.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sisäasiainministeri Kari Rajamäki,

19.11.2003

Yleiskeskustelu

20.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

27.11.2003

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi

- Sotainvalidien Veljesliitto ry, Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto Super ry ja Tehy ry:n kirjalliset lausunnot.

Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 19.09.2003 PeVP 33/2003 vp 5 §

Käsittelyvaiheet

19.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- VaV

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 25.09.2003 UaVP 29/2003 vp 5 §

Käsittelyvaiheet

23.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

25.09.2003

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- VaV

Hallintovaliokunta

Saapunut: 18.09.2003

Käsittely päättynyt 16.10.2003 HaVL 4/2003 vp

Käsittelyvaiheet

19.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

26.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pelastusylijohtaja Pentti Partanen, sisäasiainministeriö (K)

- päällikkö, vara-amiraali Jaakko Smolander, Rajavartiolaitos (K)

- poliisijohtaja Kari Rantama, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Riitta Koponen, sisäasiainministeriö (K)

- aluekehitysjohtaja Tiina Tikka, sisäasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Vesa Lappalainen, sisäasiainministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

30.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Anja Simola, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö (K)

- erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen, työministeriö (K)

- ulosottojohtaja Timo Heikkinen, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto.

02.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetusministeriö

- apulaisosastopäällikkö Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Arto Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö

- pääjohtaja Jukka Wuolijoki, Valtiokonttori (K)

- ylijohtaja Matti Saarelainen, Ulkomaalaisvirasto (K)

- oikeus- ja maatietopalvelulinjan johtaja Jaana Törrönen, Ulkomaalaisvirasto (K)

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- talous- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Ilkka Alava, Valtion yhteisjärjestö VTY ry, edustaen myös Julkishallinnon koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:tä (K)

- puheenjohtaja Matti Krats, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- puheenjohtaja Hannu Sainio, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- varapuheenjohtaja Heikki Lausmaa, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry (K)

- pääluottamusmies Veli-Matti Mattila, Merivartioliitto ry edustaen myös Päällystöliitto ry:tä, Suomen Konepäällystöiitto ry:tä ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:tä (K)

07.10.2003

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto.

08.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sisäasiainministeri Kari Rajamäki,

- poliisiylijohtaja Reijo Naulapää, sisäasiainministeriö

- rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Hannu Ahonen, sisäasiainministeriö (K)

- everstiluutnantti Ismo Kurki, sisäasiainministeriö

09.10.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

14.10.2003

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto.

15.10.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

16.10.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 4/2003 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 17.10.2003 LaVL 7/2003 vp

Käsittelyvaiheet

30.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

30.09.2003

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

01.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelupäällikkö Harri Mäkinen, oikeusministeriö (K)

- kehityspäällikkö Jouko Laitinen, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Jussi Pajuoja, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Eeva Virkkunen, oikeusministeriö

- pääjohtaja Markku Salminen, Rikosseuraamusvirasto (K)

- ylitarkastaja Anne Hujala, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Päivi Kaartamo, sosiaali- ja terveysministeriö

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Jatkettu I käsittely

09.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Hannu Lauerma,

10.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Jari Tuomela, Vankilavirkailijain Liitto VVL ry (K)

- asianajaja Aarno Arvela,

16.10.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

17.10.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 7/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 10.10.2003 LiVL 15/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

24.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Juhani Korpela, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

30.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Jukka Hirvelä, Merenkulkulaitos (K)

- johtaja Ilmari Aro, Merenkulkulaitos

- johtaja Keijo Kostiainen, Merenkulkulaitos

- piiripäällikkö Sirkka-Heleena Nyman, Pohjanlahden merenkulkupiiri

- suunnittelujohtaja Tuomo Palokangas, Pohjois-Pohjanmaan liitto (K)

- toimitusjohtaja Matti Aura, Suomen Satamaliitto (K)

Jatkettu I käsittely

01.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto (K)

- pääjohtaja Henri Kuitunen, VR-Yhtymä (K)

- liikennejohtaja Niilo Järviluoma, YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (K)

- reittiliikenteen johtaja Henrik Arle, Finnair Oyj (K)

- pääjohtaja Mikko Talvitie, Ilmailulaitos (K)

02.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Ossi Niemimuukko, Ratahallintokeskus (K)

- pääjohtaja Henri Kuitunen, VR-Yhtymä (K)

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Juhani Tervala, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- johtaja Aulis Nironen, Tiehallinto (K)

- varatoimitusjohtaja Pekka Niemi, Autoalan Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry (K)

- viestintäpäällikkö Juha Norppa-Rahkola, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

- johtava asiantuntija Raimo Mansukoski, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- toimitusjohtaja Jaakko Rahja, Suomen Tieyhdistys (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Merkitty saapuneeksi

09.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

10.10.2003

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 15/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 17.10.2003 MmVL 6/2003 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

23.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- budjettineuvos Kati Suihkonen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Seija Kivinen, valtiovarainministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylijohtaja Pauli Karvinen, Maanmittauslaitos (K)

- maanmittausjohtaja Juhani Jokela, Pohjanmaan maanmittaustoimisto

Jatkettu I käsittely

26.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maatalousneuvos Leena Hömmö, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- Pohjois-Pohjanmaan tutkimusaseman johtaja Erkki Joki-Tokola, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) (K)

- vanhempi tutkija Elina Virtanen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)

- ylitarkastaja Sanna-Liisa Taivalmaa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- puheenjohtaja Esa Partanen, Luomuliitto ry (K)

- vt. toiminnanjohtaja Päivi Rönni, Finfood-Suomen Ruokatieto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Luomuruokakouluttaja Irma Kärkkäisen (Pohjois-Savon koulutuskuntayhtymä, Luomukeittiökeskus) kirjallinen asiantuntijalausunto

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- jaostopäällikkö Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylijohtaja Erkki Kemppainen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (K)

07.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varametsäjohtaja Timo Nyrhinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n kirjallinen lausunto

09.10.2003

Yleiskeskustelu

16.10.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

17.10.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 10.10.2003 PuVL 3/2003 vp

Käsittelyvaiheet

25.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

25.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Matti Ahola, puolustusministeriö

- ylijohtaja Eero Lavonen, puolustusministeriö

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

Jatkettu I käsittely

30.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale, valtiovarainministeriö

- prikaatikenraali Hannu Luotola, Pääesikunta

- kommodori Risto Kukkonen, Pääesikunta

07.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Vesa Jatkola, valtiovarainministeriö

- yksikön johtaja Antti Kivipelto, puolustusministeriö (K)

Yleiskeskustelu

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

09.10.2003

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PuVL 3/2003 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 16.10.2003 SiVL 5/2003 vp

Käsittelyvaiheet

19.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

19.09.2003

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jatkettu I käsittely

23.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Markku Linna, opetusministeriö

- talousjohtaja Eero Pulkkinen, opetusministeriö (K)

- ylijohtaja Kalevi Kivistö, opetusministeriö (K)

- ylijohtaja Arvo Jäppinen, opetusministeriö

25.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Timo Lankinen, opetusministeriö (K)

- ylitarkastaja Maija Innola, opetusministeriö (K)

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja, rehtori Jorma Sipilä, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

- rehtori Lauri Lajunen, Oulun yliopisto (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Aleksi Henttonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- kulttuuriasiainneuvos Kirsti Kekki, opetusministeriö (K)

07.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen, Oulun lääninhallitus (K)

- johtaja, professori Juhani Honka, Hämeen ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajakorkeakoulu (K)

- johtaja Hannu Heikkilä, Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä (K)

- johtaja Hannu Salminen, Jyväskylän ammattiopisto (K)

- erityisasiantuntija Johan Hahkala, Suomen Kuntaliitto (K)

- apulaisosastopäällikkö Pentti Aho, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- puheenjohtaja Reetta Kuosmanen, Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto SAKKI ry (K)

- puheenjohtaja Tapio Haapanen, Suomen opiskelija-allianssi ry OSKU (K)

10.10.2003

Yleiskeskustelu

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutusohjelmajohtaja Anita Olkinuora, Hämeen ammattikorkeakoulu (K)

- opetusneuvos Kaija Miettinen, Opetushallitus (K)

- puheenjohtaja Jorma Turunen, Opintokeskusseura (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

15.10.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 15.10.2003

16.10.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVL 5/2003 - HE 55/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 20.10.2003 StVL 6/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

23.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

24.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylijohtaja Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Heikki Palm, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Ritva Cantell, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Taimi Saloheimo, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö

- budjettineuvos Pertti Tuhkanen, valtiovarainministeriö

- pääjohtaja, hallituksen jäsen Jorma Huuhtanen, Kansaneläkelaitos (K)

- osastopäällikkö Erkki Meriläinen, Kansaneläkelaitos

Jatkettu I käsittely

25.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Matti Heikkilä, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto (K)

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jouko Isolauri, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Jaakko Pihlajamäki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

- sosiaalineuvos, lääninlääkäri Pirkko Valtola, Itä-Suomen lääninhallitus

- johtaja Rauno Ihalainen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

- johtaja Seppo Voutilainen, Oulun kaupunki

07.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tutkimusprofessori Salme Ahlström, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- tutkimusprofessori Onni Niemelä, Seinäjoen keskussairaala (K)

- toimitusjohtaja Martti Mäki, Terveys r.y. (K)

09.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

10.10.2003

Yleiskeskustelu

14.10.2003

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön sekä sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäen muistiot

Yksityiskohtainen käsittely

15.10.2003

Yksityiskohtainen käsittely

17.10.2003

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Kirjaus

17.10.2003

Valmistunut:

- StVL 6/2003 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 22.09.2003

Käsittely päättynyt 17.10.2003 TaVL 12/2003 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

23.09.2003

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmajohtaja Raimo Luoma, kauppa- ja teollisuusministeriö

- neuvotteleva virkamies Erkki Eskola, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- hallitusneuvos Sakari Arkio, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ylitarkastaja Sirpa Hautala, kauppa- ja teollisuusministeriö

- teollisuusneuvos Paula Nybergh, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

14.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Hannu Paju, Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

- toimitusjohtaja Tuomo Haavisto, Suomen Jobs and Society ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Pohjois-Pohjanmaan kirjallinen lausunto.

15.10.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

17.10.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 12/2003 vp

Tulevaisuusvaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 15.10.2003 TuVP 21/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

24.09.2003

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Jatkettu I käsittely

01.10.2003

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Yleiskeskustelu

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö, ylijohtaja Anne Brunila, valtiovarainministeriö (K)

- pääekonomisti Pasi Holm, Suomen Yrittäjät

08.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö

- ohjelmajohtaja Harri Skog, työministeriö (K)

- ylijohtaja Arvo Jäppinen, opetusministeriö (K)

Yleiskeskustelu

10.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimuspäällikkö Hannu Piekkola, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA (K)

- tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo, Palkansaajien tutkimuslaitos (K)

- toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (K)

Jatkettu yleiskeskustelu

15.10.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos 1

Yksityiskohtainen käsittely

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- VaV

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 22.09.2003

Käsittely päättynyt 15.10.2003 TyVL 4/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

I käsittely

24.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Jukka Lumenko, työministeriö (K)

- ylijohtaja Marja Merimaa, työministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

26.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Olli Hämäläinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- laskentapäällikkö Arto Mynttinen, sosiaali-ja terveysministeriö (K)

- pääjohtaja Jorma Rantanen, Työterveyslaitos (K)

01.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmajohtaja Harri Skog, työministeriö

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinaneuvos Tuija Leminen, työministeriö (K)

07.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen, työministeriö (K)

- ylitarkastaja Heidi Nummela, työministeriö (K)

- ylitarkastaja Timo Jokiperä, työministeriö (K)

09.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Pentti Lehmijoki, työministeriö (K)

- ylilääkäri Antti Huunan-Seppälä, Kansaneläkelaitos (K)

- ylilääkäri Sakari Tola, Varma-Sampo

- erikoissuunnittelija Raija Rantalainen, Etelä-Savon TE-keskus (K)

- toimistopäällikkö Taru Neiman, Helsingin kaupunki, Erityissosiaalitoimisto (K)

- ylitarkastaja Timo Jokiperä, työministeriö (K)

- suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta, opetusministeriö

- ylitarkastaja Jaana Hätälä, opetusministeriö (K)

10.10.2003

Yleiskeskustelu

14.10.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

14.10.2003

Yksityiskohtainen käsittely

15.10.2003

Valmistunut:

- TyVL 4/2003 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 24.09.2003

Käsittely päättynyt 16.10.2003 YmVL 15/2003 vp

Käsittelyvaiheet

24.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

24.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Timo Heinonen, Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry (K)

- kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen, ympäristöministeriö

- hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo, ympäristöministeriö

- neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö

- hallintojohtaja Maija Rajakylä, Valtion asuntorahasto

- pääsihteeri Anne Viita, Vuokralaisten Keskusliitto ry

Jatkettu I käsittely

25.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto (K)

- ylitarkastaja Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, ympäristöministeriö

- luonnonsuojelujohtaja Rauno Väisänen, Metsähallitus

- metsäasiantuntija Sini Harkki, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

- luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

26.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Elina Nikkola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- tutkimuspäällikkö Saara Bäck, Suomen ympäristökeskus (K)

- pääsihteeri Esko Joutsamo, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

- meriasiantuntija Anita Mäkinen, WWF Finland (K)

- toiminnanjohtaja Berndt Nordman, Natur och Miljö rf (K)

30.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoimitusjohtaja Risto Hermunen, VVO-yhtymä Oyj (K)

- tutkimusjohtaja Mauri Marttila, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- budjettineuvos Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

- talousjohtaja Mikko Elosuo, Kunta-asunnot Oy (K)

- toimitusjohtaja Ulla-Mari Karhu, Suomen opiskelija-asunnot Oy (K)

- projektilakimies Paavo Immonen, Porin kaupunki (K)

- toimitusjohtaja Seppo Ylitalo, Kemijärven kaupunki (K)

01.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö (K)

- ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, ympäristöministeriö

- neuvotteleva virkamies Erkki Eskola, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- yli-insinööri Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö (K)

- tutkija Simo Kyllönen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

08.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poroisäntä Viljo Huru, Ivalon paliskunta (K)

- vanhempi hallitussihteeri Satu-Kaarina Virtala, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Raahen Sotainvalidien, vanhusten ja vammaisten palvelusäätiön puolesta Harry Sanaksenahon kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Simo Kyllösen lisäselvitys (Suomen luonnosuojeluliiton eriävä mielipide)

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön Risto Lampisen pyydetty lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- Kauppa- ja teollisuusministeriön Erkki Eskolan lisäselvitys.

08.10.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

09.10.2003

Merkitty saapuneeksi

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n Sini Harkin lisäselvitys 8.10.2003

Merkitty saapuneeksi

- Metsähallituksen lisäselvitys 3.10.2003.

14.10.2003

Yleiskeskustelu

16.10.2003

Yksityiskohtainen käsittely

16.10.2003

Yleiskeskustelu

16.10.2003

Valmistunut:

- YmVL 15/2003 vp