HE 55/2004

HE 55/2004

eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.04.2004 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 28.04.2004

Käsittely päättynyt 15.06.2004 TaVM 13/2004 vp

Käsittelyvaiheet

28.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

28.04.2004

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

11.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Markku Sorvari, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Jaakko Hannula, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Jouni Lemola, työministeriö

- johtaja Martti Virtanen, Kilpailuvirasto

14.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Raimo Husu, Rahoitustarkastus

- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys (K)

- asiamies Pentti Kostian, Talletussuojarahasto (K)

- lakiasiainjohtaja Kari Suominen, Nordea Pankki Suomi Oyj

18.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Janne Lauha, HEX Integrated Markets Oy (K)

- lakimies Eeva-Maija Österman, Vakuutusvalvontavirasto

- johtaja Lea Mäntyniemi, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Sijoittajien korvausrahaton kirjallinen lausunto.

19.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Pekka Salomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- Teknologiateollisuus ry

Merkitty saapuneeksi

- Kaupan Keskusliiton kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön muistio 18.5.2004.

25.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Katja Lehto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lakimies Minna Helle, Akava ry

Merkitty saapuneeksi

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n kirjallinen lausunto

01.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työtuomioistuinneuvos Jorma Saloheimo, työtuomioistuin

03.06.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

08.06.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Merkitty saapuneeksi

- työtuomioistuinneuvos Jorma Saloheimon kirjallinen lausunto.

09.06.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

11.06.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- Täydennetty mietintöluonnos.

15.06.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 13/2004 vp