HE 55/2010

HE 55/2010

laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.05.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 05.05.2010

Käsittely päättynyt 20.05.2010 StVM 11/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

04.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Jaakko Hannula, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, Finanssivalvonta

- johtaja Lea Mäntyniemi, Finanssialan Keskusliitto (K)

- aktuaarijohtaja Jarmo Jacobsson, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

- lakimies Mika Mänttäri, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

Asian ilmoittaminen

07.05.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry

- Suomen Yrittäjät

- Finanssivalvonta

- Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

Käsittely

19.05.2010

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.05.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 11/2010 vp