HE 55/2012

HE 55/2012

eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.06.2012 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.06.2012 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 06.06.2012

Käsittely päättynyt 08.11.2012 TaVM 12/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.06.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.09.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 14/2012 vp

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Terhi Valtonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtava matemaatikko Jari Niittuinperä, Finanssivalvonta (K)

- lakimies Paula Hannula, Kuluttajavirasto

- johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta, Finanssialan Keskusliitto (K)

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lakimies Ilkka Holmström, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tasa-arvovaltuutetun toimisto (K)

- Liikennevakuutuskeskus (K)

- Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (K)

Valmistava keskustelu

08.11.2012

Merkitty saapuneeksi

- STM:n lisäselvitys 18.10.2012

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 8.11.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 12/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 06.06.2012

Käsittely päättynyt 27.09.2012 TyVL 14/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.06.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Terhi Valtonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, tasa-arvovaltuutetun toimisto (K)

- johtava matemaatikko Jari Niittuinperä, Finanssivalvonta (K)

- johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta, Finanssialan Keskusliitto FK (K)

- lakimies Ilkka Holmström, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

14.09.2012

Keskusteltiin asiasta.

18.09.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

21.09.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (K)

Valmistava keskustelu

26.09.2012

Epävirallinen keskustelu

27.09.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 14/2012 vp

​​​​