HE 56/2005

HE 56/2005

laiksi omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.05.2005 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 18.05.2005

Käsittely päättynyt 14.06.2005 LaVM 7/2005 vp

Käsittelyvaiheet

19.05.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

01.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Kirsi Pulkkinen, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ismo Mäenpää, valtiovarainministeriö (K)

- rikostarkastaja Marja Kartila, keskusrikospoliisi (K)

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tullihallitus (K)

Jatkettu I käsittely

02.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- valtionsyyttäjä Raija Toiviainen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- asianajaja Jussi Savonen, Suomen Asianajajaliitto (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

07.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist, oikeusministeriö (K)

08.06.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisälausunto.

Merkitty saapuneeksi

- keskusrikospoliisin lisälausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Tullihallituksen lisälausunto.

Yleiskeskustelu

14.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 7/2005 vp

​​​​