HE 56/2006

laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.05.2006 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: TPA 74/2005 vp TPA 76/2005 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 24.05.2006

Käsittely päättynyt 06.06.2006 VaVM 6/2006 vp

Käsittelyvaiheet

30.05.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.05.2006

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.06.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 74/2005 vp, TPA 76/2005 vp

Valmistunut:

- VaVM 6/2006 vp

Verojaosto

24.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Irmeli Virtaranta, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Ilkka Lahti, Verohallitus

- jaostopäällikkö Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- toimitusjohtaja Ismo Ojala, Kauppapuutarhaliitto ry (K)

30.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- energiainsinööri Antti Saastamoinen, Tullihallitus

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- jurist Helena Ålgars, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (K)

Merkitty saapuneeksi

- Koneyrittäjien liitto ry:n kirjallinen lausunto.

31.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto.

Valmistava keskustelu

02.06.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

06.06.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu