HE 56/2010

Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.05.2010 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 05.05.2010

Käsittely päättynyt 29.09.2010 YmVM 8/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.05.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Tommi Jämsä, ympäristöministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Laura Luikku, ulkoasiainministeriö

- opetusneuvos Petteri Kauppinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- logistiikkapäällikkö Mika Kalakoski, Ilmatieteen laitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

29.09.2010

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 8/2010 vp