HE 57/2004

eräiden verolakien muuttamiseksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.04.2004 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 28.04.2004

Käsittely päättynyt 18.05.2004 VaVM 4/2004 vp

Käsittelyvaiheet

28.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

28.04.2004

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

18.05.2004

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 4/2004 vp

Verojaosto

27.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Erkki Laanterä, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Matti Merisalo, Verohallitus

- tulliylitarkastaja Leena Korkiavuori, Tullihallitus

- verojohtaja Timo Räbinä, Helsingin verotoimisto

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

28.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- veroasiantuntija Virpi Pasanen, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Arvopaperivälittäjien yhdistys ry:n kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Kansaneläkelaitoksen kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Keskuskauppakamarin kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Pankkiyhdistyksen kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Valtakunnallisten Eläkejärjestöjen Neuvottelukunnan( VENK) kirjallinen lausunto

05.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Marina Äimä, korkein hallinto-oikeus (K)

07.05.2004

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Veroasiantuntijat ry:n kirjallinen lausunto

11.05.2004

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

18.05.2004

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.