HE 57/2009

HE 57/2009

laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 28.04.2009 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 28.04.2009

Käsittely päättynyt 09.06.2009 PeVM 6/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.05.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- yksikönpäällikkö, lainsäädäntöneuvos Alice Guimaraes-Purokoski, ulkoasiainministeriö (K)

- lantråd/maaneuvos Viveka Eriksson, Ålands landskapsregering/Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

- vik. bitr. EG-rättsjurist Hanna Bertell, Ålands landskapsregering/Ahvenanmaan maakunnan hallitus

- professori (emeritus) Antero Jyränki, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Leif Sevón, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.06.2009

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 6/2009 vp

​​​​