HE 58/2003

HE 58/2003

laeiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 20.11.2003 SiVM 1/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

16.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetusministeriö

16.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetusministeriö

19.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

09.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Anneli Kangasvieri, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Ritva Semi, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

17.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Kirsi Lindroos, Opetushallitus

- lakimies Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- sivistystoimentarkastaja Elisa Suutala, Lapin lääninhallitus (K)

- kirkkoneuvos Seppo Häkkinen, Kirkkohallitus (K)

21.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Stina Oriander, Förbundet Hem och Skola i Finland rf (K)

- toiminnanjohtaja Minna Riikka Järvinen, Kerhokeskus - koulutyön tuki ry (K)

- toiminnanjohtaja Pirjo Somerkivi, Suomen Vanhempainliitto ry (K)

- sopimustoimitsija Raili Leiqvist, Kunta-alan ammattiliitto KTV ry

23.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen, Tampereen kaupunki (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Kaija Hartiala, Turun kaupunki

- apulaiskaupunginjohtaja Aulis Pitkälä, Vantaan kaupunki (K)

- koulutoimenjohtaja Jari Leinonen, Porin kaupunki

06.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutussuunnittelija Terttu Akselin, Espoon kaupunki (K)

- johtaja Riitta Rajala, Kuokkalan toimintakeskus, Jyväskylän kaupunki

- koulutoimenjohtaja Jorma Puhakka, Imatran kaupunki (K)

18.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetusministeriö (K)

Yleiskeskustelu

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

20.11.2003

Valmistunut:

- SiVM 1/2003 vp - HE 58/2003 vp

​​​​