HE 58/2010

laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.05.2010 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 19.05.2010

Käsittely päättynyt 17.09.2010 TaVM 14/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.05.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Minna Tukiainen, työ- ja elinkeinoministeriö

- neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- apulaisjohtaja Tapio Priia, Patentti- ja rekisterihallitus

- asianajaja Jan Lindberg, Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

17.09.2010

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 17.9.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 14/2010 vp