HE 58/2011

HE 58/2011

eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.10.2011 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.10.2011 tarkastusvaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 14.10.2011

Käsittely päättynyt 11.11.2011 VaVM 8/2011 vp

Käsittelyvaiheet

14.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.10.2011

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

28.10.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TrVL 3/2011 vp.

28.10.2011

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

11.11.2011

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 8/2011 vp

Verojaosto

14.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Helena Hynynen, Verohallinto

- ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallinto

- neuvotteleva virkamies Antti Janas, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö

- johtaja Tapio Aaltonen, Väestörekisterikeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansaneläkelaitos (K)

- Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- sisäasiainministeriö (K)

20.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- veroasiantuntija Laura Kurki, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Veronmaksajain Keskusliitto (K)

21.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

- veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto (K)

- tekninen johtaja Ilpo Peltonen, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

- työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rakennusliitto ry (K)

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

28.10.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TrVL 3/2011 vp.

02.11.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- Verohallinto (K)

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

03.11.2011

Valmistava keskustelu

09.11.2011

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 14.10.2011

Käsittely päättynyt 26.10.2011 TrVL 3/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

18.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Janne Marttinen, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö (K)

- ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallinto

- ylitarkastaja Helena Hynynen, Verohallinto

- II puheenjohtaja Kyösti Suokas, Rakennusliitto ry (K)

- työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- johtava tuloksellisuustarkastaja, OTT Kalle Määttä, Valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

25.10.2011

Valmistava keskustelu

26.10.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVL 3/2011 vp

​​​​