HE 59/2006

HE 59/2006

laiksi ortodoksisesta kirkosta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.05.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 23.05.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 23.05.2006

Käsittely päättynyt 12.10.2006 HaVM 20/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.05.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.06.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetusministeriö (K)

- lainoppinut kirkkoneuvos Risto Ikäheimo, Suomen ortodoksinen kirkollishallitus (K)

- kirkkoneuvos (emer.) Paavo Perola, Suomen ortodoksinen kirkollishallitus (K)

12.06.2006

Merkitty saapuneeksi

- Merkittiin saapuneeksi Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto.

14.06.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Helsingin hiippakunnan piispa Metropoliitta Ambrosius, (K)

15.06.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Antero Laavakari, valtiovarainministeriö

- varapuheenjohtaja, arkkimandriitta Andreas Larikka, Ortodoksisten Pappien Liitto OPL ry. (K)

- johtokunnan jäsen Jarmo Lehto, Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry (K)

- puheenjohtaja, ylidiakoni Juha Lampinen, Ortodoksisen kirkon työntekijät ry (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi

- työministeriö ja Korkeimman hallinto-oikeuden kirjalliset lausunnot.

28.09.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 28/2006 vp

04.10.2006

Valmistava keskustelu

12.10.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 20/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 24.05.2006

Käsittely päättynyt 27.09.2006 PeVL 28/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

30.05.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

02.06.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpäältä ja professori Veli-Pekka Viljaselta

Käsittely

15.06.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Olli Mäenpään ja professori Veli-Pekka Viljasen kirjalliset lausunnot

12.09.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majurin, oikeusministeriö, lausunto

27.09.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 28/2006 vp

​​​​