HE 59/2013

eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.06.2013 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 05.06.2013

Käsittely päättynyt 06.11.2013 TaVM 27/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.06.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

18.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Marja Hanski, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- jaostopäällikkö Jouko Koitto, Patentti- ja rekisterihallitus

- asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lakimies Jussi Salokangas, Suomen Journalistiliitto - Finlands Journalistförbund ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskuskauppakamari (K)

- Suomen Asiakastieto Oy (K)

- Suomen Yrittäjät (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

01.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Päivi Tiilikka, Helsingin yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- keskusrikospoliisi (K)

- Finnwatch ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- PRH:n lisäselvitys 20.9.2013

Pyydetty lisäselvitys:

11.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n vastine 10.10.2013

Valmistava keskustelu

06.11.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 6.11.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 27/2013 vp