HE 6/2003

HE 6/2003

laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Puolustusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 28.05.2003 puolustusvaliokuntaan mietintöä varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 02.06.2003

Käsittely päättynyt 03.06.2003 PuVM 2/2003 vp

Käsittelyvaiheet

03.06.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- nuorempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen, puolustusministeriö

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVM 2/2003 vp