HE 6/2006

laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.02.2006 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 22.02.2006

Käsittely päättynyt 12.05.2006 TaVM 6/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.02.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

15.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, valtiovarainministeriö (K)

- markkinavalvoja Ville Kajala, Rahoitustarkastus (K)

- osastopäällikkö Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys

16.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- General Counsel Jaakko Raulo, OMX Exchanges Oy

- toimitusjohtaja Markku Savikko, Arvopaperivälittäjien yhdistys ry (K)

- johtava asiantuntija Manne Airaksinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lakimies Anu-Tuija Lehto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- Akava ry

31.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, Kesko Oyj

- Vice President Kaarina Ståhlberg, Nokia Oyj

- hallituksen sihteeri Jukka Ala-Mello, Kone Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kommentit tähän mennessä saaduista asiantuntijalausunnoista.

Merkitty saapuneeksi

- OMX Exchanges Oy:n asiantuntijalausunto kirjallisena.

19.04.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Heikki Niskakankaan kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön muistio 19.4.2006.

27.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Nokia Oyj:n kirjallinen yhteenveto 24.4.2006.

04.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirje 2.5.2006.

Yleiskeskustelu

12.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 6/2006 vp