HE 6/2008

HE 6/2008

laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.02.2008 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 12.02.2008

Käsittely päättynyt 22.02.2008 LaVM 4/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- apulaispiiripäällikkö Kaarina Myyri-Partanen, Uudenmaan työsuojelupiiri

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Oikeusministeriö (K)

- Oikeusrekisterikeskus (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.02.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 4/2008 vp

​​​​