HE 6/2012

eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.02.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 23.02.2012

Käsittely päättynyt 30.03.2012 VaVM 6/2012 vp

Käsittelyvaiheet

24.02.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.02.2012

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

30.03.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 6/2012 vp

Verojaosto

02.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

- ylitarkastaja Eila Närhi, Verohallinto

- ylijohtaja Arvo Kokkonen, Maanmittauslaitos (K)

- pääekonomisti Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- kehittämispäällikkö Mikael Enberg, Suomen Kuntaliitto (K)

- veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

06.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

21.03.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

27.03.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.