HE 60/2009

HE 60/2009

laiksi kalastuslain muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 28.04.2009 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 29.04.2009

Käsittely päättynyt 27.05.2009 MmVM 4/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lakimies Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajain Keskusjärjestö ry (K)

- kalatalouspäällikkö Markku Marttinen, Uudenmaan TE-keskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry (K)

- saamelaiskäräjät (K)

15.05.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.05.2009

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 4/2009 vp