HE 60/2010

HE 60/2010

laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.05.2010 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 27.05.2010 ulkoasiainvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 27.05.2010 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 44/2010

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 28.05.2010

Käsittely päättynyt 04.02.2011 PeVM 9/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

01.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, oikeusministeriö (K)

- ministeri, kansleri Christoffer Taxell, (K)

- eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, eduskunnan kanslia

- valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia (K)

- kansliapäällikkö Päivi Kairamo-Hella, tasavallan presidentin kanslia (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiopäiväneuvos Gunnar Jansson, (K)

09.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

- oikeustieteen tohtori, varatuomari Ilkka Saraviita, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Matti Niemivuo, (K)

10.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Markku Suksi, (K)

- valtiotieteen tohtori Teija Tiilikainen,

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Lauri Karvonen, (K)

15.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori (emeritus) Antero Jyränki, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- kansleri, oikeustieteen tohtori Kauko Sipponen, (K)

16.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

17.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lantråd/maaneuvos Viveka Eriksson, Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

- vikarierande chefsjurist / vt. pääjuristi Robert Sundström, Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus

- professori Jaakko Husa, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen, (K)

- oikeustieteen tohtori Maarit Niskanen, (K)

- yliassistentti Janne Salminen, (K)

- professori Outi Suviranta, (K)

18.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- akatemiatutkija Maija Setälä, (K)

22.06.2010

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 44/2010 vp - LA 44/2010 vp

10.09.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen tohtori Matti Pellonpää, (K)

15.10.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

26.10.2010

Valmistava keskustelu

09.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

15.12.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

20.01.2011

Merkitty saapuneeksi

- valiokuntaneuvoksen laatima muistio

Jatkettu valmistava keskustelu

02.02.2011

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

03.02.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

04.02.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 9/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 28.05.2010

Käsittely päättynyt 13.10.2010 UaVL 5/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

01.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia (K)

10.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, oikeusministeriö (K)

21.09.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- prof. Mikael Hidénin ja prof. Antero Jyrängin lausunnot

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Päivi Kairamo-Hella, tasavallan presidentin kanslia (K)

22.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainneuvos Jaakko Kalela, ulkoasiainministeriö (K)

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Pertti Torstila, ulkoasiainministeriö (K)

30.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

01.10.2010

Yleiskeskustelu

05.10.2010

Epävirallinen keskustelu

- Lausuntoluonnos - versio 0.1

06.10.2010

Epävirallinen keskustelu

- Lausuntoluonnos - versio 0.2

07.10.2010

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos - versio 0.3

07.10.2010

Yleiskeskustelu

13.10.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos - versio 0.4

Valmistunut:

- UaVL 5/2010 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 28.05.2010

Käsittely päättynyt 21.10.2010 PuVL 9/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Kari Rimpi, puolustusministeriö

10.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, oikeusministeriö (K)

21.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Päivi Kairamo-Hella, tasavallan presidentin kanslia (K)

- asessori Hanna Nordström, Pääesikunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- puolustusministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

05.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Outi Holopainen, ulkoasiainministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

12.10.2010

Valmistava keskustelu

14.10.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

21.10.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVL 9/2010 vp

​​​​