HE 61/2006

HE 61/2006

ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.05.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 23.05.2006 valtiovarainvaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 23.05.2006

Käsittely päättynyt 30.11.2006 LiVM 27/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

23.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen, valtiovarainministeriö

Kirjaus

24.05.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

24.05.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.05.2006

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Mikko Helminen, Ajoneuvohallintokeskus (K)

- lakimies Simo Karppinen, Ajoneuvohallintokeskus

Päätetty jatkokäsittelystä.

06.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Pentti Rantala, Autoalan Keskusliitto

- yksikönjohtaja Janne Jumppanen, Liikennevakuutuskeskus

07.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Pekka Puputti, Autotuojat ry (K)

- liiketoimintajohtaja Esko Mustonen, Stena Metalli Oy (K)

12.09.2006

Merkitty saapuneeksi

- YKL:n ja Liikenneympäristöyhdistyksen kirjalliset asiantuntijalausunnot

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

21.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varapuheenjohtaja Hannu Virta, Suomen Motoristit ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Autoliiton ja Autoalan Keskusliiton lausunto

26.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen, valtiovarainministeriö (K)

27.09.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

03.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Liikenne- ja viestintäministeriön kirjallinen muistio

13.10.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liikennevakuutuskeskus (K)

24.11.2006

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

28.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Perttu Puro, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylijohtaja Harri Cavén, liikenne- ja viestintäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

29.11.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

30.11.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 27/2006 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 24.05.2006

Käsittely päättynyt 16.06.2006 VaVL 21/2006 vp

Käsittelyvaiheet

30.05.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

30.05.2006

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

16.06.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) lausuntoluonnos.

Valmistunut:

- VaVL 21/2006 vp

Verojaosto

30.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos Kari Saari, liikenne- ja viestintäministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen, valtiovarainministeriö (K)

- yksikönpäällikkö Olli Lindroos, Ajoneuvohallintokeskus AKE (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön kirjallinen lausunto.

31.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Pentti Rantala, Autoalan Keskusliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Pekka Puputti, Autotuojat ry (K)

- johtaja Janne Jumppanen, Liikennevakuutuskeskus

- liiketoimintajohtaja Esko Mustonen, Stena Metalli Oy (K)

06.06.2006

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

07.06.2006

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Liikenneympäristöyhdistys ry:n kirjallinen lausunto.

13.06.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) lausuntoluonnos.

​​​​