HE 61/2012

HE 61/2012

eduskunnalle laeiksi varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi, rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.06.2012 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.06.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.06.2012 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 20.06.2012

Käsittely päättynyt 21.03.2013 HaVM 3/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.06.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan lausunto

Käsittely

11.12.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 38/2012 vp

13.12.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 16/2012 vp

14.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Aleksi Pursiainen, ulkoasiainministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Jaakko Christensen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- kihlakunnanvouti Visa Kallio, Valtakunnanvoudinvirasto (K)

15.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jenni Juslén, Poliisihallitus (K)

- rikostarkastaja Markku Ranta-aho, Keskusrikospoliisi (K)

- ylitarkastaja Jan Sjöblom, suojelupoliisi (K)

- valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

19.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylituomari Marjatta Mäenpää, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- johtava asiantuntija Mika Linna, Finanssialan Keskusliitto FK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tietosuojavaltuutettu (K)

- Suomen Asianajajaliitto (K)

21.02.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin käräjäoikeus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Finanssialan Keskusliitto FK ry:n täydentävä asiantuntijalausunto

05.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Aleksi Pursiainen, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

08.03.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.03.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 3/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 20.06.2012

Käsittely päättynyt 05.12.2012 PeVL 38/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

- lainsäädäntösihteeri Aleksi Pursiainen, ulkoasiainministeriö (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

18.09.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Pekka Länsineva, (K)

05.12.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 38/2012 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 19.06.2012

Käsittely päättynyt 12.12.2012 LaVL 16/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

25.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

- ma. lainsäädäntösihteeri Aleksi Pursiainen, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäasiainministeriö (K)

27.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- kihlakunnanvouti Visa Kallio, Helsingin ulosottovirasto edustaen Valtakunnanvoudinvirastoa (K)

- rikostarkastaja Markku Ranta-aho, keskusrikospoliisi (K)

- asianajaja Mats Welin, Suomen Asianajajaliitto (K)

09.10.2012

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastonjohtaja, käräjätuomari Jaana Niemitalo, Helsingin käräjäoikeus (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- suojelupoliisi

19.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- suojelupoliisi (K)

09.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

- lainsäädäntösihteeri Aleksi Pursiainen, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö

14.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finanssialan Keskusliitto (K)

28.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriön täydentävä vastine.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

05.12.2012

Merkitty saapuneeksi

- ulkoasiainministeriön lisäselvitys.

Jatkettu valmistava keskustelu

12.12.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 16/2012 vp

​​​​