HE 61/2013

HE 61/2013

eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja lastensuojelulain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.06.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 04.06.2013

Käsittely päättynyt 07.06.2013 StVM 6/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

04.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kari Ilmonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- yksikönpäällikkö Salla Säkkinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- suunnittelupäällikkö Hanna Toiviainen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

- lakimies Minna Hirvonen, Suomen Kuntaliitto

- johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto (K)

Asian ilmoittaminen

07.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 6/2013 vp

Kirjaus

07.06.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto