HE 62/2006

HE 62/2006

laiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.05.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 24.05.2006

Käsittely päättynyt 07.09.2006 LiVM 14/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

24.05.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

30.05.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.09.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos

​​​​