HE 62/2009

laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 28.04.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 28.04.2009

Käsittely päättynyt 27.05.2009 StVM 16/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Sanna Pekkarinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Mikko Ryynänen, Kansaneläkelaitos

- erikoislääkäri Antti Jahkola, Työterveyslaitos (K)

- hallituksen jäsen, erikoislääkäri Satu Väihkönen, Suomen työterveyslääkäriyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö

15.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Jukka Kivekäs, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma (K)

- lakimies Merja Karinen, Mielenterveyden Keskusliitto (K)

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry

- Suomen Yrittäjät

20.05.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.05.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 16/2009 vp