HE 62/2010

HE 62/2010

vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.05.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LTA 20-113/2010

Käsittelyyn yhdistettyHE 70/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 26.05.2010

Käsittely päättynyt 18.06.2010 VaVM 23/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

18.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

- apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala, valtiovarainministeriö

Käsittely

10.06.2010

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 70/2010 vp

18.06.2010

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LTA 20-113/2010 vp

18.06.2010

Yleiskeskustelu

18.06.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 23/2010 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

20.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, ulkoasiainministeriö

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

26.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Kari Kananen, sisäasiainministeriö (K)

09.06.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Verojaosto

21.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talouspäällikkö Jukka Nummikoski, valtiovarainministeriö (K)

- budjettineuvos Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

- finanssisihteeri Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö

Sivistys- ja tiedejaosto

21.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Eero Pulkkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

02.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto (K)

- ylijohtaja Helena Edgren, Museovirasto

- hallintojohtaja Heikki Halttunen, Museovirasto

09.06.2010

Merkitty saapuneeksi

- OKM:n selvitys lehtikuva-arkistosta

Maatalousjaosto

19.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- maatalousneuvos Helena Serén, maa- ja metsätalousministeriö

26.05.2010

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys

09.06.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keski-Suomen metsäkeskuksen kirjallinen lausunto

Liikennejaosto

01.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

- pääjohtaja Juhani Tervala, Liikennevirasto (K)

- osastopäällikkö Pekka Timonen, valtioneuvoston kanslia

- budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

15.06.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Työ- ja elinkeinojaosto

26.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö

Kunta- ja terveysjaosto

26.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Harri Mäkinen, oikeusministeriö

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö

- apulaisosastopäällikkö Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Asunto- ja ympäristöjaosto

19.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

26.05.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

02.06.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön