HE 63/2004

laiksi aravalain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.04.2004 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 28.04.2004

Käsittely päättynyt 01.06.2004 YmVM 9/2004 vp

Käsittelyvaiheet

29.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

06.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jorma Pietiläinen, ympäristöministeriö

- yhteyspäällikkö Aija Tasa, Valtiokonttori

- erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

01.06.2004

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 9/2004 vp