HE 63/2005

HE 63/2005

veronkantolaiksi sekä laeiksi valmisteverotuslain 36 §:n ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.05.2005 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 25.05.2005

Käsittely päättynyt 14.06.2005 VaVM 16/2005 vp

Käsittelyvaiheet

27.05.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

27.05.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

14.06.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 16/2005 vp

Verojaosto

27.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kirsi Seppälä, valtiovarainministeriö

- ylijohtaja Risto Salama, Verohallitus

- yksikönjohtaja Olli Lindroos, Ajoneuvohallintokeskus

- lakimies Pasi Ovaska, Tullihallitus

31.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tarkastaja Timo Salomaa, Kansaneläkelaitos KELA (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Maija-Liisa Hietakangas, Kirkkohallitus

01.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- veroasiantuntija Virpi Pasanen, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- osastopäällikkö Hannele Ranta-Lassila, Keskuskauppakamari (K)

- veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

08.06.2005

Yleiskeskustelu

14.06.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​