HE 63/2009

HE 63/2009

laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.05.2009 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 46/2007

Talousvaliokunta

Saapunut: 15.05.2009

Käsittely päättynyt 12.03.2010 TaVM 3/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.05.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.05.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

30.09.2009

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 46/2007 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö (K)

- vakuutusylitarkastaja Tom Strandström, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- markkinavalvoja Päivi Turunen, Finanssivalvonta (K)

- lakimies Riikka Rosendahl, Kuluttajavirasto

- johtaja Lea Mäntyniemi, Finanssialan Keskusliitto (K)

- lakimies Ismo Heinström, Eläkesäätiöyhdistys - ESY (K)

- toimitusjohtaja Irene Luukkonen, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Sari Loijas, Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys 30.9.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuluttajavirasto (K)

13.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE

03.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- OM:n vastine 29.10.2009

11.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- STM:n lisäselvitys 9.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- OM:n lisäselvitys 10.11.2009

26.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö

- vakuutusylitarkastaja Tom Strandström, sosiaali- ja terveysministeriö

- matemaatikko Harri Isokorpi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

10.02.2010

Merkitty saapuneeksi

- STM:n lisäselvitys 15.1.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

23.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vakuutusylitarkastaja Tom Strandström, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- pääsihteeri Sari Loijas, Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE (K)

02.03.2010

Valmistava keskustelu

02.03.2010

Merkitty saapuneeksi

- OM:n lisäselvitys 1.3.2010

05.03.2010

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 5.3.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Jätetty asia pöydälle

09.03.2010

Merkitty saapuneeksi

- OM:n lisäselvitys 8.3.2010, Finanssialan Keskusliiton lisäselvitys 8.3.2010

11.03.2010

Keskusteltiin asiasta.

Erillinen ratkaiseva käsittely

12.03.2010

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 12.3.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 3/2010 vp

​​​​