HE 63/2011

eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.10.2011 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 19.10.2011

Käsittely päättynyt 17.11.2011 MmVM 7/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- kehityspäällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkejärjestö MELA (K)

Kirjaus

01.11.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

Käsittely

10.11.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.11.2011

Jatkettu valmistava keskustelu

17.11.2011

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 7/2011 vp