HE 63/2012

HE 63/2012

eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.06.2012 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 19.06.2012

Käsittely päättynyt 12.10.2012 LaVM 10/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sanna Mikkola, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

13.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastonjohtaja, käräjätuomari Jaana Niemitalo, Helsingin käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Raija Toiviainen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- rikostarkastaja Petri Rainiala, Helsingin poliisilaitos (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rikosseuraamuslaitos (K)

14.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Jouko Pelkonen, Suomen Asianajajaliitto (K)

26.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Sanna Mikkola, oikeusministeriö (K)

27.09.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.10.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 10/2012 vp

​​​​