HE 63/2014

eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.05.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 46/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.05.2014

Käsittely päättynyt 10.06.2014 StVM 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

23.05.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- etuuspäällikkö Helena Ahponen, Kansaneläkelaitos (K)

- lakimies Eva Ojala, Kansaneläkelaitos (K)

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

23.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät (K)

06.06.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

06.06.2014

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 46/2013 vp

06.06.2014

Valmistava keskustelu

10.06.2014

Esitelty mietintöluonnos

10.06.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 5/2014 vp