HE 64/2009

laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.05.2009 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.05.2009 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 103/2007 vp LA 56/2007 vp TPA 17/2008 vp TPA 59/2007 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 20.05.2009

Käsittely päättynyt 07.10.2009 TaVM 13/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.05.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.05.2009

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 103/2007 vp, LA 56/2007 vp, TPA 17/2008 vp, TPA 59/2007 vp

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

12.06.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 12/2009 vp

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

- tutkija Sofia Aspelund, oikeusministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Tarja Kotkavuo, valtiovarainministeriö (K)

- lakimies Ilse Lampela, Finanssivalvonta

- johtaja Anja Peltonen, Kuluttajavirasto (K)

- talous- ja velkaneuvoja Elvi Oikarinen, Velkaneuvonta ry

- talous- ja velkaneuvoja Tomi Nummela, Velkaneuvonta ry (K)

- perintäpäällikkö Minna Markkanen, Takuu-Säätiö (K)

- toiminnanjohtaja Kari Kuusisto, Suomen Pienlainayhdistys ry (K)

- johtava asiantuntija Reima Letto, Finanssialan Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

- Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry ASML (K)

- Vantaan kaupunki, Sosiaalinen luototus (K)

25.09.2009

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

01.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- VM:n lisäselvitys 24.9.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- Kuluttajaviraston laatima taulukko pikavippiyrityksistä

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 6.10.2009

07.10.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 13/2009 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 20.05.2009

Käsittely päättynyt 11.06.2009 LaVL 12/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.05.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

- kaupallinen neuvos Ilkka Cantell, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Tarja Kotkavuo, valtiovarainministeriö (K)

29.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Anja Peltonen, Kuluttajavirasto (K)

- johtava asiantuntija Reima Letto, Finanssialan Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuluttajaliitto ry

03.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Kari Kuusisto, Suomen Pienlainayhdistys ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Jorma Jokela, Suomen Pienlainayhdistys ry (K)

- talous- ja velkaneuvoja Tomi Nummela, Velkaneuvonta ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtakunnansyyttäjänvirasto

- Keskusrikospoliisi

- Takuu-Säätiö

- Keskuskauppakamari

- professori Kimmo Nuotio,

Merkitty saapuneeksi

- Kuluttajaviraston julkaisu 1/2009.

09.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

10.06.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.06.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 12/2009 vp