HE 64/2013

eduskunnalle laiksi Poliisiammattikorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.06.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 12.06.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 12.06.2013 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 13.06.2013

Käsittely päättynyt 11.12.2013 HaVM 23/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.10.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 14/2013 vp

22.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Timo Kerttula, sisäasiainministeriö (K)

- opetusneuvos Maija Innola, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- poliisijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus (K)

- rehtori Kimmo Himberg, Poliisiammattikorkeakoulu (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Opetushallitus (K)

- Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry (K)

23.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- varapuheenjohtaja, poliisikokelas Margareetta Syväjärvi, Poliisiammattikorkeakoulun oppilaskunta (K)

- puheenjohtaja, poliisikokelas Anssi Ahonen, Poliisiammattikorkeakoulun oppilaskunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- rajavartiolaitos (K)

- Tulli (K)

22.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vastine

- sisäasiainministeriö (K)

28.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 38/2013 vp

05.12.2013

Epävirallinen keskustelu

10.12.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.12.2013

Yksityiskohtainen käsittely

11.12.2013

Yleiskeskustelu

Valmistunut:

- HaVM 23/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 13.06.2013

Käsittely päättynyt 27.11.2013 PeVL 38/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.06.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Timo Kerttula, sisäasiainministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori Mikael Koillinen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Epävirallinen keskustelu

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta

09.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

15.10.2013

Valmistava keskustelu

Pyydetty lisäselvitys:

- sisäasiainministeriöltä

06.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lisäselvitys

19.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

26.11.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

27.11.2013

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- täydennetty lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 38/2013 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 13.06.2013

Käsittely päättynyt 08.10.2013 SiVL 14/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.06.2013

Epävirallinen keskustelu

06.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Timo Kerttula, sisäasiainministeriö (K)

- opetusneuvos Maija Innola, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

10.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Aulis Pitkälä, Opetushallitus (K)

- poliisijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus (K)

- koulutusjohtaja Petri Alkiora, Poliisiammattikorkeakoulu (K)

- toiminnanjohtaja Timo Luopajärvi, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

20.09.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tulli (K)

- Rajavartiolaitos (K)

26.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- turvallisuuspäällikkö Tiina Ranta, Laurea-ammattikorkeakoulu (K)

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- Timur Bedretdin, Poliisiammattikorkeakoulun oppilaskunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- kommissarie Kjell Nylund, Svenskspråkig polisutbildning, Polisyrkeshögskolan i Tammerfors

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

01.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- Sisäasiainministeriön vastine.

Valmistava keskustelu

03.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön vastine 2.10.2013

08.10.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi