HE 65/2009

laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.05.2009 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 13.05.2009

Käsittely päättynyt 09.06.2009 MmVM 6/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

08.05.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

14.05.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- puheenjohtaja Holger Falck, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

19.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Ilkka Simola, Maaseutuvirasto MAVI (K)

- yksikön päällikkö Kari Kivikko, Hämeen TE-keskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Pohjois-Karjalan TE-keskus (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

27.05.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

03.06.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

04.06.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

05.06.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

09.06.2009

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 6/2009 vp