HE 65/2010

lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.05.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 19.05.2010

Käsittely päättynyt 16.06.2010 StVM 15/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.05.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Kaartamo, sosiaali- ja terveysministeriö

- opetusneuvos Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- suunnittelija Arto Vuori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- johtaja Jussi Holmalahti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (K)

- ylitarkastaja Outi Konttinen, Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (K)

08.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Esko Nuotto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

- hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- eurooppalaisen terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- lakimies Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry (K)

10.06.2010

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine, Fimean asiantuntijan lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.06.2010

Merkitty saapuneeksi

- Itä-Suomen yliopiston lausunto

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 15/2010 vp