HE 65/2014

HE 65/2014

eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.06.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 03.06.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 03.06.2014 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 04.06.2014

Käsittely päättynyt 12.12.2014 HaVM 38/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.09.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 15/2014 vp

24.10.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 33/2014 vp

11.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Elina Immonen, sisäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Arto Hankilanoja, Poliisihallitus (K)

- valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- rikostarkastaja Ari Määttä, keskusrikospoliisi (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

12.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehityspäällikkö Juha Lempinen, Väestörekisterikeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- Rikosuhripäivystys (K)

- Suomen Asianajajaliitto (K)

18.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin maistraatti (K)

- Itä-Suomen maistraatti (K)

19.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine

- sisäministeriö (K)

21.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisprofessori Sakari Melander, (K)

28.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine

- sisäministeriö (K)

02.12.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

10.12.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.12.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 38/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 03.06.2014

Käsittely päättynyt 23.10.2014 PeVL 33/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.06.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

16.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Elina Immonen, sisäministeriö (K)

- apulaisprofessori Sakari Melander, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

14.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.10.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 33/2014 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 04.06.2014

Käsittely päättynyt 11.09.2014 LaVL 15/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.06.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

17.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Elina Immonen, sisäministeriö (K)

- valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- rikostarkastaja Ari Määttä, keskusrikospoliisi (K)

- apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäki, Helsingin poliisilaitos (K)

- johtaja Tytti Ronkainen, Väestörekisterikeskus

- asianajaja Antti Pulkkinen, Suomen Asianajajaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, Rikosuhripäivystys (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

05.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.09.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 15/2014 vp

​​​​