HE 66/2003

HE 66/2003

laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 15.10.2003 StVM 13/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

23.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

08.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Matti Rajakylä, opetusministeriö (K)

- apulaisjohtaja Tarja Holi, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (K)

- professori Jukka Meurman, Helsingin yliopisto (K)

- aluerehtori Helena Erjanti, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

15.10.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Kirjaus

15.10.2003

Valmistunut: