HE 66/2008

laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.05.2008 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 27.05.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 27.05.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 28.05.2008

Käsittely päättynyt 21.11.2008 TaVM 20/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.05.2008

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

17.06.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 10/2008 vp

25.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö (K)

- osastopäällikkö Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Anneli Tuominen, Rahoitustarkastus (K)

- apulaisjohtaja Jukka Vesala, Rahoitustarkastus

- päälakimies Markku Sorvari, Vakuutusvalvontavirasto

- lakimies Pekka Koivisto, Vakuutusvalvontaviraston henkilöstön edustus (K)

- johtokunnan neuvonantaja Juha Tarkka, Suomen Pankki (K)

26.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Erkki Kontkanen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Jouko Bergius, Eläkesäätiöyhdistys - ESY (K)

- toimitusjohtaja Jukka Rantala, Eläketurvakeskus

- johtaja Eero Lankia, Työeläkevakuuttajat TELA (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- Vakuutuskassat ry (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

10.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pankkivaltuuston puheenjohtaja Timo Kalli,

- pankkivaltuuston varapuheenjohtaja Antti Kalliomäki,

- professori Kai Kalima, (K)

- ministeri Antti Tanskanen,

- johtaja Markku Lemmetty, Akava ry (K)

- apulaisjohtaja Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

13.11.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 28/2008 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- valtiovarainministeriö (K)

13.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö (K)

- apulaisjohtaja Liisa Halme, Rahoitustarkastus (K)

19.11.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

19.11.2008

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 19.11.2008

21.11.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 21.11.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 20/2008 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 28.05.2008

Käsittely päättynyt 07.11.2008 PeVL 28/208 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

25.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

30.09.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.11.2008

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 28/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 27.05.2008

Käsittely päättynyt 12.06.2008 StVL 10/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

- osastopäällikkö Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- päälakimies Markku Sorvari, Vakuutusvalvontavirasto

- johtokunnan neuvonantaja Juha Tarkka, Suomen Pankki (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rahoitustarkastus

Kirjaus

28.05.2008

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Ilmarinen, OP-eläkekassa, Varma, JHL, JUKO, Jyty, KTN ja Pardia

30.05.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry

Käsittely

30.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- apulaisjohtaja Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lainopillinen asiamies Janne Makkula, Suomen Yrittäjät (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Lehtovirta, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- johtaja Erkki Kontkanen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- johtaja Eero Lankia, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

04.06.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

04.06.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Heikki Pohja, Työttömyysvakuutusrahasto

- toiminnanjohtaja Juhani Talonen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

- toimitusjohtaja Heikki Pohja, Koulutusrahasto

- oikeus- ja vakuutusyksikön vs. johtaja Jan Ylitapio, Liikennevakuutuskeskus (K)

- oikeus- ja vakuutusyksikön vs. johtaja Jan Ylitapio, Potilasvakuutuskeskus (K)

- lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus

- varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä, Kuntien eläkevakuutus (K)

- lakimies Eija Korpi, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

- kirkkoneuvos, eläke- ja keskusrahaston johtaja Leena Rantanen, Kirkkohallitus (K)

- toimitusjohtaja Jouko Bergius, Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry (K)

05.06.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

- OP-eläkekassa

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

- Palkansaajajärjestö Pardia ry

- Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.06.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 10/2008 vp