HE 66/2012

eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.06.2012 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.06.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 20.06.2012

Käsittely päättynyt 11.12.2013 HaVM 26/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.06.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- perustuslakivaliokunnan lausunto

Käsittely

12.10.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 18/2012 vp

26.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tiina Nuutinen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Anne Ihanus, sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K)

08.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

14.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rekisteripäällikkö Jari Råman, Poliisihallitus (K)

- ylitarkastaja Pertti Luopa, suojelupoliisi (K)

- rikostarkastaja Pirkka Kuusela, keskusrikospoliisi (K)

- lakimies Riina Koivula, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

15.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tulli (K)

- valtionsyyttäjä Christian Lundqvist, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- rikosylitarkastaja Jouko Salo, Helsingin poliisilaitos (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- puolustusministeriö (K)

- ulkoasiainministeriö (K)

- Rikosseuraamuslaitos (K)

- Maahanmuuttovirasto (K)

- Hätäkeskuslaitos (K)

- Viestintävirasto (K)

- FiCom ry (K)

- Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry (K)

22.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vastine

- ylitarkastaja Tiina Nuutinen, sisäasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

26.02.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.03.2013

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön täydentävä vastine

12.03.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

04.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisiylitarkastaja Jaakko Christensen, sisäasiainministeriö (K)

- kehitysjohtaja Tomi Vuori, Poliisihallitus (K)

- rikostarkastaja Pirkka Kuusela, keskusrikospoliisi (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Poliisihallituksen muistio 31.5.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K)

05.11.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

12.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

19.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo, sisäasiainministeriö (K)

- tietohallintopäällikkö Janne Suuriniemi, Poliisihallitus (K)

- osastonjohtaja Virve Kivelä, Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK (K)

- Vice President, Public Finland Leila Lehtinen, Tieto Finland Oy (K)

20.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

21.11.2013

Keskusteltiin asiasta.

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi mietintöluonnos 21.11.2013.

27.11.2013

Keskusteltiin asiasta.

- Sihteeri esitteli 21.11.2013 jaetun lausuntoluonnoksen.

05.12.2013

Epävirallinen keskustelu

10.12.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

11.12.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 26/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 20.06.2012

Käsittely päättynyt 11.10.2012 PeVL 18/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tiina Nuutinen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Anne Ihanus, sisäasiainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Mikael Koillinen, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

Epävirallinen keskustelu

10.10.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

11.10.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

- 10.10.2012 esitelty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 18/2012 vp