HE 67/2006

HE 67/2006

Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.06.2006 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan lausuntoa varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt tulevaisuusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 07.06.2006 lakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 07.06.2006 talousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.06.2006 suureen valiokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.06.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 08.06.2006 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 08.06.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.06.2006 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.06.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.06.2006 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 08.12.2006 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 08.06.2006

Käsittely päättynyt 29.11.2006 UaVM 13/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Pyydetty lausunto:

- YmV, VaV, TyV, TuV, TaV, SuV, StV, SiV, PuV, PeV, MmV, LiV, LaV, HaV

Asian ilmoittaminen

14.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LiVL 16/2006 vp

27.09.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 12/2006 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 26/2006 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 16/2006 vp

04.10.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 14/2006 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PuVL 7/2006 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- VaVL 24/2006 vp

10.10.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SuVL 8/2006 vp

11.10.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 24/2006 vp

12.10.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 14/2006 vp

13.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Jarmo Viinanen, tasavallan presidentin kanslia (K)

17.10.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 42/2006 vp

19.10.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 16/2006 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiotieteen tohtori, dosentti Teija Tiilikainen, (K)

07.11.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TuVL 4/2006 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Markus Lyra, ulkoasiainministeriö

- suurlähettiläs Jaakko Kalela, Suomen Tallinnan suurlähetystö

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 36/2006 vp

08.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääministeri Matti Vanhanen,

- ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja,

- EU-neuvonantaja Jukka Salovaara, valtioneuvoston kanslia

- kv-asioiden neuvonantaja Johan Schalin, valtioneuvoston kanslia

09.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja,

- ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki,

14.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Pertti Torstila, ulkoasiainministeriö

- hallitusneuvos Seija Salo, Valtioneuvoston kanslia (K)

15.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puhemies Paavo Lipponen,

16.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori (emeritus) Antero Jyränki, (K)

- edustuston päällikkö Antti Peltomäki, Euroopan komission Suomen edustusto

21.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeuskansleri Paavo Nikula, oikeuskanslerinvirasto (K)

- talman / puhemies Barbro Sundback, Ålands Lagting / Ahvenanmaan maakuntapäivät (K)

- biträdande lagtingsdirektör / maakuntapäivien apulaisjohtaja Susanne Eriksson, Ålands lagting / Ahvenanmaan maakuntapäivät (K)

- EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto, valtioneuvoston kanslia

- neuvotteleva virkamies Päivi Kaukoranta, valtioneuvoston kanslia

22.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

23.11.2006

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

28.11.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

29.11.2006

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos

Valmistunut:

- UaVM 13/2006 vp

Suuri valiokunta

Saapunut: 12.06.2006

Käsittely päättynyt 06.10.2006 SuVL 8/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

14.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- HE 67/2006 vp

13.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ministeri Paula Lehtomäki,

27.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puhemies Paavo Lipponen,

29.09.2006

Yleiskeskustelu

29.09.2006

Jätetty asia pöydälle

06.10.2006

Valmistunut:

- SuVL 8/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 12.06.2006

Käsittely päättynyt 27.10.2006 PeVL 36/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

13.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Päivi Kaukoranta, valtioneuvoston kanslia (K)

- ulkoasiainneuvos Ora Meres-Wuori, ulkoasiainministeriö

- erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg, oikeusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, oikeusministeriö (K)

- landskapsregeringsledamot / maakunnan hallituksen jäsen Britt Lundberg, Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

- EU-enhetschef / EU-yksikön päällikkö Sören Silverström, Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus

Käsittely

13.09.2006

Merkitty saapuneeksi

- lainsäädäntöneuvos Päivi Leino-Sandbergin, oikeusministeriö, kirjallinen lausunto

15.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori (emeritus) Ilkka Saraviita, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori (emeritus) Antero Jyränki, (K)

22.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeudellinen neuvonantaja Timo Tuovinen, tasavallan presidentin kanslia

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

28.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- assistentti Janne Salminen, (K)

- hallintoneuvos Niilo Jääskinen, (K)

- dosentti, johtaja Teija Tiilikainen, (K)

- professori Juha Raitio, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen tohtori Liisa Niemiseltä sekä filosofian tohtori, akatemiatutkija Thomas Wallgrenilta

10.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- oikeustieteen tohtori Liisa Niemisen sekä filosofian tohtori, dosentti, yliopistonlehtori Thomas Wallgrenin kirjalliset lausunnot

12.10.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.10.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

25.10.2006

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

25.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- oikeustieteen lisensiaatti Leif Sevónin 23.10.2006 päivätty muistio

26.10.2006

Yksityiskohtainen käsittely

27.10.2006

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 36/2006 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 12.06.2006

Käsittely päättynyt 03.10.2006 VaVL 24/2006 vp

Käsittelyvaiheet

13.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.06.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

15.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainneuvos Ora Meres-Wuori, ulkoasiainministeriö

- finanssisihteeri Marko Lounatmaa, valtiovarainministeriö

15.09.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

03.10.2006

Valmistunut:

- VaVL 24/2006 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 12.06.2006

Käsittely päättynyt 13.10.2006 HaVL 42/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- Lausunto on annettava ulkoasiainvaliokunnalle 31.10.2006 mennessä.

Käsittely

15.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainneuvos Ora Meres-Wuori, ulkoasiainministeriö

- EU-asiantuntija Kaisa Männistö, valtioneuvoston kanslia

- lainsäädäntöneuvos Laura Yli-Vakkuri, sisäasiainministeriö

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto.

19.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Liisa Heinonen, työministeriö

- johtaja Keijo Sahrman, Suomen Kuntaliitto (K)

- dosentti, johtaja Teija Tiilikainen, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n kirjalliset lausunnot. Merkitään, ettei Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:llä ollut huomautettavaa.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

13.10.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 42/2006 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 07.06.2006

Käsittely päättynyt 18.10.2006 LaVL 16/2006 vp

Käsittelyvaiheet

13.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

22.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainneuvos Oras Meres-Wuori, ulkoasiainministeriö

- professori Raimo Lahti, (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

- professori Juha Raitio, (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto.

Valmistava keskustelu

18.10.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 16/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 28.08.2006

Käsittely päättynyt 15.09.2006 LiVL 16/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Virpi Laukkanen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- EU-avustaja Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.09.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 16/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 09.06.2006

Käsittely päättynyt 22.09.2006 MmVL 12/2006 vp

Käsittelyvaiheet

12.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta, Ulkoasiainministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Kaisa Sainio, maa- ja metsätalousministeriö

- päälakimies Risto Airikkala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

15.09.2006

Asia poistettu esityslistalta.

19.09.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.09.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 12.06.2006

Käsittely päättynyt 29.09.2006 PuVP 35/2006 vp 3 §

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Päivi Kaukoranta, valtioneuvoston kanslia

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.09.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVL 7/2006 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 12.06.2006

Käsittely päättynyt 11.10.2006 SiVL 14/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelija Suvipäivikki Mikola, opetusministeriö (K)

12.09.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

19.09.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

11.10.2006

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVL 14/2006 vp-HE 67/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 09.06.2006

Käsittely päättynyt 26.09.2006 StVL 16/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainneuvos Ora Meres-Wuori, ulkoasiainministeriö

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.09.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 16/2006 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 12.06.2006

Käsittely päättynyt 10.10.2006 TaVL 24/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.09.2006

Päätetty jatkokäsittelystä.

05.10.2006

Päätetty jatkokäsittelystä.

10.10.2006

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 24/2006 vp

Tulevaisuusvaliokunta

Saapunut: 13.06.2006

Käsittely päättynyt 25.10.2006 TuVL 4/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

29.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yliasiamies Esko Aho, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

- Johdon erityisavustaja Jani Kaarlejärvi, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

13.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Erkki Liikanen, Suomen Pankki

18.10.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

25.10.2006

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos

Valmistunut:

- TuVL 4/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 12.06.2006

Käsittely päättynyt 21.09.2006 TyVL 14/2006 vp

Käsittelyvaiheet

13.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Liisa Heinonen, työministeriö

- ulkoasiainneuvos Oras Meres-Vuori, ulkoasiainministeriö

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön kirjallinen lausunto.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

19.09.2006

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

21.09.2006

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 14/2006 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 12.06.2006

Käsittely päättynyt 22.09.2006 YmVL 26/2006 vp

Käsittelyvaiheet

13.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

12.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Päivi Kaukoranta, valtioneuvoston kanslia

- ulkoasiainneuvos Ora Meres-Wuori, ulkoasiainministeriö

- ylitarkastaja Jarno Virta, ympäristöministeriö (K)

15.09.2006

Epävirallinen keskustelu

Käsittely

22.09.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 26/2006 vp

​​​​