HE 67/2008

HE 67/2008

laiksi yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.05.2008 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 28.05.2008

Käsittely päättynyt 30.09.2008 TyVM 4/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

- toimistopäällikkö Rainer Hiltunen, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- lakimies Anja Lahermaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

30.09.2008

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 4/2008 vp

​​​​