HE 67/2013

eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

???vkratk_2???

???vkpaat_1???

Täysistunto lähettänyt 12.06.2013 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 12.06.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 13.06.2013

Käsittely päättynyt 11.12.2013 SiVM 14/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.06.2013

Epävirallinen keskustelu

12.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, opetus- ja kulttuuriministeriö

13.09.2013

Merkitty saapuneeksi

- Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n kannanotto 12.9.2013

Merkitty saapuneeksi

- Suomen sosiaalipsykologit ry:n kannanotto 12.9.2013

20.09.2013

Merkitty saapuneeksi

- yliopistoprofessoreiden kannanotto 13.9.2013.

18.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus (K)

- kehittämispäällikkö Marja Lahtinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

22.10.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 16/2013 vp

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, Lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

- toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, Suomen Vanhempainliitto ry (K)

- asiantuntijalakimies Suvianna Hakalehto-Wainio, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (K)

- ohjelmajohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto (K)

08.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Jorma Kuopus, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Kauppila, Oikeuskanslerinvirasto (K)

- ylitarkastaja Anne Tamminen-Dahlman, Tietosuojavaltuutetun toimisto

- puheenjohtaja Riikka Lindroos, Suomen Rehtorit ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Espoon kaupunki (K)

- VAMOS - Etsivä nuorisotyö (K)

- Erilaisten oppijoiden liitto (K)

- Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) (K)

- Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry (K)

14.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen,

- oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen, Helsingin kaupunki, opetusvirasto (K)

- johtaja Timo Jalonen, Turun kaupungin opetustoimi (K)

- opetustoimen ylitarkastaja Tuomo Laitila, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- puheenjohtaja Tuomo Tikkanen, Suomen psykologiliitto ry (K)

- puheenjohtaja Hanna Gråsten-Salonen, Koulukuraattorit - Skolkuratorer ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Sosnet Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto (K)

15.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Jouni Välijärvi, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto. (K)

- dosentti Matti Rimpelä, (K)

- puheenjohtaja Päivi Juntti, Suomen erityiskasvatuksen liitto ry. (K)

- puheenjohtaja Jukka Eero Vuorinen, Suomen opinto-ohjaajat ry (K)

- koulutustoimitsija Mikko Heinikoski, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

19.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry (K)

- edunvalvonta-asiantuntija Antti Seitamaa, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- puheenjohtaja Daniel Sazonov, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

- koordinaattori Hanna Sauli, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

- puheenjohtaja Matti Sippola, Luokanopettajaliitto ry

20.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisipäällikkö Sauli Kuha, Oulun poliisilaitos (K)

- toiminnanjohtaja Markku Moisala, Yksityiskoulujen liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja, YTM Simo Pöyhönen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (K)

22.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry (K)

28.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

29.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, opetus- ja kulttuuriministeriö

03.12.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.12.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

05.12.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

10.12.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

11.12.2013

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.06.2013

Käsittely päättynyt 18.10.2013 StVL 16/2013 vp

Käsittelyvaiheet

14.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, opetus- ja kulttuuriministeriö

- opetusneuvos Elise Virnes, opetus- ja kulttuuriministeriö

- neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus (K)

- ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- hallintojohtaja Ritva Kujala, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- kehittämispäällikkö Marja Lahtinen, Suomen Kuntaliitto

- erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- työmarkkinalakimies Riitta Arko, KT Kuntatyönantajat (K)

13.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinalakimies Sanna Haanpää, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

- varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- puheenjohtaja Leila Lehtomäki, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry (K)

- puheenjohtaja Hanna Gråsten-Salonen, Koulukuraattorit - Skolkuratorer ry (K)

- puheenjohtaja Tuomo Tikkanen, Suomen Psykologiliitto ry (K)

- neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Opetushallituksen lisäselvitys, Suomen Sosiaalipsykologit ry:n kannanotto

18.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Daniel Sazonov, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

- edunvalvonta-asiantuntija Antti Seitamaa, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- asiantuntija Nelli Karkkunen, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien Liitto - SAMOK ry (K)

- puheenjohtaja Nina Huovinen, Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n lisäselvitys

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin yo:n sosiaalipsykologian oppiaineen lehtoreiden ja professoreiden kannanotto

24.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

- oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen, Helsingin kaupungin opetusvirasto (K)

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

11.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön muistio

15.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.10.2013

Yleiskeskustelu

18.10.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 16/2013 vp