HE 68/2003

HE 68/2003

laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 17.10.2003 VaVM 16/2003 vp

Käsittelyvaiheet

19.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

19.09.2003

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

17.10.2003

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 16/2003 vp

Verojaosto

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Jaakko Hannula, sosiaali- ja terveysministeriö

- yksikön johtaja Asko Nio, Liikennevakuutuskeskus

- aktuaarijohtaja Jarmo Jacobsson, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

10.10.2003

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto

16.10.2003

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​