HE 68/2005

HE 68/2005

sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 31.05.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 31.05.2005 valtiovarainvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 31.05.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 129/2005

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 01.06.2005

Käsittely päättynyt 20.10.2005 PeVL 36/2005 vp

Käsittelyvaiheet

02.06.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

13.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisosastopäällikkö Matti Toiviainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Kirsi Seppälä, valtiovarainministeriö

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Jatkettu I käsittely

20.10.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- 19.10.2005 esitelty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 36/2005 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 01.06.2005

Käsittely päättynyt 04.10.2005 VaVL 22/2005 vp

Käsittelyvaiheet

03.06.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

03.06.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

23.09.2005

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 129/2005 vp

Jatkettu I käsittely

04.10.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) lausuntoluonnos.

Valmistunut:

- VaVL 22/2005 vp

Verojaosto

09.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vakuutusneuvos Matti Toiviainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- budjettineuvos Pertti Tuhkanen, valtiovarainministeriö

- finanssisihteeri Fransiska Pukander, valtiovarainministeriö

- apulaisjohtaja Erkki Laanterä, Verohallitus

- ylitarkastaja Paula Väliverronen, Verohallitus

- pääjohtaja Jorma Huuhtanen, Kansaneläkelaitos (K)

- osastopäällikkö Erkki Meriläinen, Kansaneläkelaitos (K)

16.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- OTK Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto

- johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

23.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- toiminnanjohtaja Risto Heiskanen, Vakuutuskassojen Yhdistys (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto.

30.09.2005

Merkitty saapuneeksi

- STM:n kirjallinen lausunto.

Yleiskeskustelu

04.10.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) lausuntoluonnos.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 31.05.2005

Käsittely päättynyt 10.11.2005 StVM 22/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.06.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

16.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

Jatkettu I käsittely

29.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- budjettineuvos Pertti Tuhkanen, valtiovarainministeriö

- finanssisihteeri Fransiska Pukander, valtiovarainministeriö

- pääjohtaja, hallituksen jäsen Jorma Huuhtanen, Kansaneläkelaitos

- osastopäällikkö Erkki Meriläinen, Kansaneläkelaitos (K)

- ylitarkastaja Paula Väliverronen, Verohallitus

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät (K)

- neuvottelupäällikkö Jorma Skippari, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Kirjaus

30.09.2005

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Vakuutuskassojen Yhdistyksen kirjallinen lausunto

21.10.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry:n lausunto

Jatkettu I käsittely

28.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine asiantuntijalausunotjen johdosta

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

08.11.2005

Yksityiskohtainen käsittely

10.11.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 22/2005 vp

​​​​